[Articles] หลักสูตร Business English & Job Interview

[Articles] หลักสูตร Business English & Job Interview

ขอแนะนำอีกหนึ่งหลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยทำงาน น้องๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้เรียนที่มีพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ กับหลักสูตร Business English และหลักสูตร Job Interview

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] มารู้จักหลักสูตร ESL กันเถอะ!

[Articles] มารู้จักหลักสูตร ESL กันเถอะ!

หลักสูตร ESL เป็นหลักสูตรพื้นฐานในสถาบันสอนภาษาแทบทุกแห่ง ซึ่งจะมีการออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (อาจเป็นภาษาที่ สาม, สี่ หรือ ห้า) ของผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking), การเขียน (Writing), การอ่าน (Reading), และการฟัง (Listening) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขั้นต้น ไปจนถึงระดับสูง

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] หลักสูตร IELTS คืออะไร?

[Articles] หลักสูตร IELTS คืออะไร?

คุณกำลังวางแผนเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ/คณะที่เป็นภาคอินเตอร์ในหลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย, ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรืออยากขอทุนการศึกษาอยู่หรือเปล่าคะ?
ถ้าใช่..ผลคะแนนส่วนหนึ่งที่สถาบันต่างๆ ใช้พิจารณาร่วมด้วยก็คือคะแนน IELTS ค่ะ

💗 เรียน IELTS แบบเข้มข้นทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปเรียนในสถาบันภาษาได้ !

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] หลักสูตร TOEIC คืออะไร?

[Articles] หลักสูตร TOEIC คืออะไร?

หากคุณต้องการทำคะแนน TOEIC สูงๆ เพื่อใช้ประกอบการทำงาน, การสมัครงาน หรือเพื่อการเรียนต่อ แต่ไม่มีเวลาไปเรียนที่สถาบันภาษา จะทำอย่างไรดี?

💗 ไม่ต้องกังวลค่ะ…ภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยคุณได้ !!

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] หลักสูตร TOEFL คืออะไร?

[Articles] หลักสูตร TOEFL คืออะไร?

หากคุณกำลังวางแผนที่จะเรียนต่อต่างประเทศหรือขอทุนการศึกษาต่างๆ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มคะแนนและทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่มีเวลาที่ว่างจากตารางชีวิตประจำวันแค่ช่วงสั้นๆ ไม่สะดวกเดินทาง

💗 ภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณค่ะ !!

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

The International Junior Online Camp (By QQEnglish)

The International Junior Online Camp (By QQEnglish)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน QQ English เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“The International Junior Online Camp” เป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์นานาชาติที่แนะนำสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 5-13 ปี (นักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไปก็สามารถเรียนได้) หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า “จูเนียร์อินเตอร์แคมป์” จัดขึ้นโดยสถาบันภาษา QQEnglish เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“Your GATEWAY TO THE WORLD เชื่อมโลกไร้พรมแดน แบบไม่มีอะไรกั้น!”
สร้างพลังให้บุตรหลานของคุณ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับทุกความสำเร็จในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษกับสถาบัน ESL ชั้นนำของประเทศ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

API Speak – Online English (By API BECI)

API Speak – Online English (By API BECI)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน API BECI International Language Academy (BECI) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

API Speak ได้เริ่มดำเนินการสอนชั้นเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2010 โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชั้นเรียนออนไลน์ได้จัดทำขึ้นในขนาดเล็กๆ เพื่อดำเนินการสอนให้แก่นักเรียนที่เรียนจบแล้วของสถาบันเป็นหลัก
API Speak เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากว่า 10 ปี ซึ่งมีครูผู้สอนที่ได้คุณภาพ, มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งจากการสอนแบบออฟไลน์และออนไลน์ และมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนี้ จะเป็นจุดแข็งของสถาบันและส่งผลให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ClassLive – Online English (By IDEA Education)

ClassLive – Online English (By IDEA Education)

ดำเนินการโดย

  • สถาบันในเครือ IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

ClassLive เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศและการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทางออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของโรงเรียนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เรียนต่อต่างประเทศได้ที่บ้านของคุณ” ที่ไม่ได้นำเสนอเฉพาะหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังนำเสนอทักษะการเรียนรู้ระดับสากลที่คุณจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอีกด้วย

ClassLive ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตร CL Comprehensive ที่ครอบคลุมเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Accelerator ที่จะพัฒนาจุดด้อยและส่งเสริมภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น โดยนำเอาประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศแบบเสมือนจริงมารวมกับการเรียนออนไลน์เข้าด้วยกัน

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ClassLive – Online Junior Camp (By IDEA Education)

ClassLive – Online Junior Camp (By IDEA Education)

ดำเนินการโดย

  • สถาบันในเครือ IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

โปรแกรมค่าย ClassLive Junior ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคต ในยุคโลกาภิวัตน์ เด็กๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตามทันโลก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ เราได้จัดให้มีโปรแกรมที่ช่วยให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนสัมผัสได้จากการเรียนที่ต่างประเทศโดยตรง ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และเรียนทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายดายและสบายใจ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

CIP Online 2 – Online Special Courses (By CIP)

CIP Online 2 – Online Special Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

CIP Online ได้เริ่มบริการสำหรับนักเรียนขึ้นมา เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกยากที่จะเดินทางไปมาได้โดยสะดวกอย่างเช่นก่อนหน้า แม้จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆ ก็ตาม ทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตร Offline (การเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาโดยตรง) ที่มีประสิทธิภาพให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบ Online ด้วย โดยวิธีการนี้จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย และปลอดภัย เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของตนเอง

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<