API Speak – Online English (By API BECI)

ดำเนินการโดย

 • สถาบัน API BECI International Language Academy (BECI) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันภาษา API BECI International Language Academy (BECI) ตั้งอยู่ที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 ถูกสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “สถาบันภาษาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ” เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยแต่แวดล้อมไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติโดยรอบ และหวังจะให้เป็นสถาบันภาษาในอุดมคติของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นสถาบันภาษาที่ให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีที่สุดผ่านการเรียนการสอนจากครูที่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับ API Speak

API Speak ได้เริ่มดำเนินการสอนชั้นเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2010 โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชั้นเรียนออนไลน์ได้จัดทำขึ้นในขนาดเล็กๆ เพื่อดำเนินการสอนให้แก่นักเรียนที่เรียนจบแล้วของสถาบันเป็นหลัก

API Speak เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากว่า 10 ปี ซึ่งมีครูผู้สอนที่ได้คุณภาพ, มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งจากการสอนแบบออฟไลน์และออนไลน์ และมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนี้ จะเป็นจุดแข็งของสถาบันและส่งผลให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

วัน-เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)
 • เวลา 08.00 – 21.00 น. (เวลาไทย)

*กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบตารางเวลากับทางสถาบันก่อนค่ะ*

จำนวนครั้งและระยะเวลาที่เรียน

 • ครูผู้สอน: Filipino
 • หลักสูตร API Junior, API General ESL, API Venture English
 • – ระยะเวลาต่อครั้ง: 25 นาที / 50 นาที
 • – จำนวนครั้งต่อสัปดาห์: 2 ครั้ง / 5 ครั้ง
 • หลักสูตร API IELTS
 • – ระยะเวลาต่อครั้ง: 50 นาที
 • – จำนวนครั้งต่อสัปดาห์: 2 ครั้ง / 5 ครั้ง
 • หลักสูตร API Job Interview
 • – ระยะเวลาต่อครั้ง: 50 นาที
 • – จำนวนครั้งต่อสัปดาห์: 5 ครั้ง
 • หลักสูตร API Speed ESL
 • – เลือกเรียนได้ระหว่าง 1) เรียนคาบตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบกลุ่ม (นักเรียนสูงสุดไม่เกิน 4 คน) 1 คาบ / วัน หรือ 2) คาบตัวต่อตัว 5 คาบ / วัน
 • – ระยะเวลาต่อคาบ: 50 นาที
 • – จำนวนวันต่อสัปดาห์: 5 วัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • API Junior: สำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีและต่ำกว่า สามารถเรียนได้ทุกระดับภาษา โดยครูผู้สอนคือครูผู้เชี่ยวชาญการสอนนักเรียนผู้เยาว์ที่มีประสบการณ์ คาบเรียนตัวต่อตัวจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องอาศัยภาษาหลักของนักเรียน มีสื่อการสอน เช่น เกมต่างๆ ที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับชั้นเรียน **แนะนำสำหรับ** น้องๆ ที่ต้องการเพิ่มความมั่นในในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับเริ่มต้น, น้องๆ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ด้วยหนังสือที่ใช้เรียนในสหรัฐอเมริกา, น้องๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบ active ที่สามารถพูดคุยได้อย่างกระตือรือร้นและสามารถแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนแบบ passive ที่ทำได้เพียงการอ่านและปฏิบัติตามที่ครูสอนเท่านั้น
 • API Speed ESL: สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเรียนได้ทุกระดับภาษา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดยสถาบัน API BECI ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการก่อตั้งสถาบัน(แบบออฟไลน์) มีนักเรียนกว่า 20,000 คนได้เลือกเรียนหลักสูตร ESL และเราได้ยกหลักสูตรดังกล่าวมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ การฝึกฝนครูด้วยการสอนแบบเป็นระบบและมีประสบการณ์ในรูปแบบออฟไลน์อย่างเข้มข้น จะทำให้ครูออนไลน์ของเราสามารถนำพานักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรแบบออฟไลน์ของสถาบันผ่านทางระบบออนไลน์, ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้นและต้องการเรียนอย่างเข้มข้นผ่านตารางเรียนที่ถูกจัดมาแล้ว, ผู้ที่ยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจในภาษาอังกฤษ, ผู้ที่รู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นที่สามารถเข้าใจแต่ยังพูดได้ไม่คล่อง, ผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะไป working holiday หรือเรียนต่อต่างประเทศ
 • API General ESL: สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเรียนได้ทุกระดับภาษา โดยนักเรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ผ่านการฝึกฝนบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน และหลักสูตร Speaking Coach ที่มีารสอนเฉพาะใน API BECI บบออฟไลน์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะของพวกเขา รวมถึงผู้ที่สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อยู่แล้ว ก็จะได้เรียนรู้การสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้ไวยากรณ์และคำศัพท์ของนักเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่มีประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ผู้ที่ต้องการใช้คำศัพท์ระดับสูงที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์และสำนวน, ผู้ที่ยังไม่สามารถพูดแต่ฝึกฝนผ่านการเขียนเป็นส่วนใหญ่, ที่ประสบปัญหาด้านการเขียน หรือสามารถเขียนได้เพียงบางสำนวน แต่ไม่สามารถสร้างประโยคยาวๆ ได้, ผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น
 • API Venture English: สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเรียนได้ทุกระดับภาษา นักเรียนจะได้เรียนและฝึกฝนสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการช็อปปิ้ง การท่องเที่ยว และร้านอาหารต่างๆ เริ่มจากสนามบินไปจนถึงร้านอาหาร หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึงการอัพโหลดรูปและการเซลฟี่ลงบนโซเชียลมีเดียโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายภาพและแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความทรงจำด้วยการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องอาศัยภาษาทางกายอีกต่อไป **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเดินทางไปยังต่างประเทศ, ผู้ที่ต้องการเพื่อนชาวต่างชาติและต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาทางกาย, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในทันที
 • API IELTS: หลักสูตรนี้ทำการสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอนหลักสูตร IELTS นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการทำข้อสอบผ่านชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนจะสามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นจากการหมั่นฝึกฝนซ้ำๆ จนกระทั่งคุ้นเคยกับข้อคำถามที่เป็นปัญหาและสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ กัน **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS, ที่ต้องการจะได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยรูปแบบของการสอบ IELTS, ผู้ที่ต้อการเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้ได้คะแนนสูงๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ปัญหายากๆ ในสถานการณ์ต่างๆ กันด้วย (มีการสอบวัดระดับก่อนเรียน)
 • API Job Interview: สำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากกว่าการสัมภาษณ์งานในภาษาหลักของผู้เรียน หลักสูตรนี้จะสอนเคล็ดลับเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงจากการสัมภาษณ์โดยการเรียนรู้รูปแบบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ อย่างเข้มข้นตลอดทั้งเดือน **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์งานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก, มีตารางการสัมภาษณ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร, ผู้ที่วางแผนที่จะไปทำงานยังบริษัทต่างชาติ, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจ

ตัวอย่างคาบเรียนและตารางเรียน

ตัวอย่างสื่อการสอน

จุดเด่นของ API Speak

 • ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษา API BECI International Language Academy (BECI) เมืองบาเกียว นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย
 • ฟรีโปรแกรมพัฒนาทักษะการพูด SP (Speaking Prescription) เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับผู้สมัครเรียนทุกหลักสูตร
 • มีการทดสอบวัดระดับก่อนเรียนฟรีและทดลองเรียน (นักเรียนทั่วไป: สอบวัดระดับ 25 นาที + ทดลองเรียน 25 นาที, นักเรียน Junior: สอบวัดระดับ 25 นาที)

ค่าใช้จ่ายรวมโปรโมชั่นและส่วนลดแล้ว (หน่วยเป็น USD; $)

*กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามโปรโมชั่นและคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลา/จำนวนครั้งที่ต้องการอีกครั้งนะคะ*

พิเศษ* ฟรีโปรแกรมพัฒนาทักษะการพูด SP (Speaking Prescription) เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับผู้สมัครเรียนทุกหลักสูตร

โปรแกรมที่ใช้เรียน

Skype :

 • เป็นโปรแกรมสำหรับการคุยโทรศัพท์ คุยแบบวิดีโอ หรือส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความสามารถของโปรแกรมที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนและไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าใช้คุยกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถโทรเข้าโทรศัพท์อื่นได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านทาง Skype Out นอกจากนี้ยังใช้สำหรับรับโทรศัพท์จากโทรศัพท์ทั่วไปและรับฝากข้อความได้ คุณสมบัติพื้นฐานของ Skype อาทิ การโทรศัพท์ผ่านเสียงหรือวิดิโอแบบ HD, การส่งข้อความ, การแชร์หน้าจอ, บันทึกการโทรและการขึ้นซับไตเติลขณะถ่ายทอดสด, และการสนทนาแบบส่วนตัว เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่: https://www.skype.com/en/get-skype
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, Linux, IOS และ Android