CIP Online 1 – Regular Online Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

 • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันภาษา Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 และยังเป็น IELTS Review Center ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Australia ในปี ค.ศ. 2012 อีกด้วย

สถาบันภาษา CIP ใช้เวลากว่า 13 ปี ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณครูที่มีคุณภาพ สถาบันจึงได้นำเสนอหลักสูตรเด่นที่มีการผสมผสานจุดแข็งของครูเจ้าของภาษา (Native) และครูฟิลิปปินส์ (Filipino) เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการประสบความสำเร็จของนักเรียน Offline ที่สถาบันนั่นเอง

เกี่ยวกับ CIP Online

CIP Online ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาก่อนที่จะเดินทางมาเรียน หรือหลังจากจบหลักสูตรที่ CIP โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่ CIP Online ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะทั่วไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทักษะการพูดก็จะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ สิ่งนี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนของ CIP ที่ฟิลิปปินส์ แม้ว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ที่ประเทศหรือบ้านของตนก็ตาม

CIP มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบชั้นเรียนออฟไลน์ (เรียนในคลาสที่สถาบันภาษา) นอกจากนี้ CIP ยังมีหลักสูตรออฟไลน์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังมีความชำนาญด้วยประสบการณ์และสื่อการสอนแบบออนไลน์ CIP จึงเตรียมพร้อมและยินดีนำเสนอการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับผู้สนใจ CIP Online

วัน-เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)
 • เวลา 07.00 – 21.30 น. (เวลาไทย)

*กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบตารางเวลากับทางสถาบันก่อนค่ะ*

จำนวนครั้งและระยะเวลาที่เรียน

 • ครูผู้สอน: Native / Filipino
 • ระยะเวลาต่อครั้ง: 25 นาที / 50 นาที
 • จำนวนครั้งต่อสัปดาห์: 2 ครั้ง / 3 ครั้ง / 5 ครั้ง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกทักษะทางภาษาอังกฤษ (การพูด, การฟัง, การเขียน, การอ่าน, ไวยากรณ์ และคำศัพท์) หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทุกๆ เนื้อหาของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 • Power Speaking: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับศักยภาพทางการพูดสำหรับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวยังต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการนำเสนอคำศัพท์ และเนื้อหาที่เหมาะสมในการพูด
 • Business English: หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนถึงคำศัพท์ทางธุรกิจเบื้องต้น และถ้อยคำที่สำคัญและจำเป็นในสถานการณ์ทางธุรกิจ อาทิ การประชุม, ทางโทรศัพท์ หรือการนำเสนอผลงาน โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม และต้องการที่จะทำธุรกิจกับต่างประเทศ เป็นต้น
 • Young Learners English: คุณต้องการให้บุตรหลานของคุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใช่หรือไม่? หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กๆ หลักสูตรสำหรับผู้เยาว์นี้จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่แข็งแรงและมีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างสื่อการสอน

จุดเด่นของ CIP Online

 • ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษา CIP เมืองคล้าก นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ไม่เฉพาะแค่ Speaking
 • สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ ครั้งละ 25 นาที หรือ ครั้งละ 50 นาที
 • สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนกับครูฟิลิปปินส์ หรือครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native teacher)
 • วิธีการสอนสนุก, เข้าใจง่าย
 • มีการบันทึกวีดิโอการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง นักเรียนจะได้รับลิงค์เพื่อดาวน์โหลดหลังจบคลาส และวีดิโอจะถูกลบทุกๆ 2 สัปดาห์
 • มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถแจ้งยกเลิกคลาสเรียนได้ผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร หรือหากกรณีที่ครูผู้สอนลาจะมีการชดเชยคลาสเรียนให้ก่อนจบคอร์ส

ค่าใช้จ่ายต่อ 4 สัปดาห์

*กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามโปรโมชั่นและคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลา/จำนวนครั้งที่ต้องการอีกครั้งนะคะ*

โปรแกรมที่ใช้เรียน

ZOOM Cloud Meetings :

 • เป็นโปรแกรมการสื่อสารทางวีดิโอที่ใช้ง่าย และเอื้ออำนวยต่อการประชุมผ่านวีดิโอและเสียง ชั้นเรียนออนไลน์ แชท สัมมนาทางไกล ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ สามารถนำเข้าไฟล์วีดิโอแบบ HD และไฟล์เสียงได้สูงสุดถึง 1,000 วีดิโอ, ผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันและบันทึกข้อมูลได้, มีระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละการประชุม สามารถตั้งพาสเวิร์ดได้, สามารถบันทึกการประชุมเป็นไฟล์เก็บไว้หรืออัพขึ้น cloud ได้, สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Outlook, Gmail, iCal และมีฟังก์ชั่นการแชทในกลุ่ม, ค้นหาประวัติการสนทนา, และรองรับการโทรหากันทั้งแบบตัวต่อตัวหรือโทรแบบกลุ่ม เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่ : Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, IOS และ Android

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

ตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น


Skype :

 • เป็นโปรแกรมสำหรับการคุยโทรศัพท์ คุยแบบวิดีโอ หรือส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความสามารถของโปรแกรมที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนและไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าใช้คุยกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถโทรเข้าโทรศัพท์อื่นได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านทาง Skype Out นอกจากนี้ยังใช้สำหรับรับโทรศัพท์จากโทรศัพท์ทั่วไปและรับฝากข้อความได้ คุณสมบัติพื้นฐานของ Skype อาทิ การโทรศัพท์ผ่านเสียงหรือวิดิโอแบบ HD, การส่งข้อความ, การแชร์หน้าจอ, บันทึกการโทรและการขึ้นซับไตเติลขณะถ่ายทอดสด, และการสนทนาแบบส่วนตัว เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่: https://www.skype.com/en/get-skype
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, Linux, IOS และ Android