Institutes

สถาบันสอนภาษาของฟิลิปปินส์ที่ Engclues นำเสนอ แบ่งตามเมืองต่างๆ ได้ดังนี้

(สามารถคลิกที่ชื่อเมือง/สถาบัน เพื่อลิงค์ไปยังหน้ารายละเอียดของแต่ละเมือง/สถาบันได้เลยค่ะ)

BAGUIO (เมืองบาเกียว)

CEBU (เมืองเซบู)

CLARK (เมืองคล้าก)

DAVAO (เมืองดาเบา/ดาเวา)

SUBIC (เมืองซูบิก)