Subic (ซูบิก)

Subic (เมืองซูบิก)

 

เมืองซูบิก เป็นเมืองท่าของฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง เคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือที่ใหญ่สุดในต่างแดนของรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลฟิลิปปินส์มีความประสงค์จะทำให้ซูบิกเป็นเหมือนอย่างฮ่องกงและสิงคโปร์ มีขนาดใหญ่กว่าภูเก็ตนิดหน่อย เป็นเขตปกครองพิเศษและเป็นเมืองท่าที่ปลอดภาษี มีบริษัทน้ำมันและบริษัทนานาชาติเข้ามาลงทุนที่เมืองนี้ ทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศ มีแรงงาน นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองท่าแห่งนี้มากมาย

จุดเด่นของเมืองซูบิก
– เป็นเขตปลอดอาวุธปืน
– มีตำรวจคอยลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงส่งผลให้อัตราของการเกิดอาชญากรรมต่ำ
– เป็นเขตปลอดสถานบันเทิงผิดกฎหมาย
– มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้า-ออกเมืองสูง (ห้ามเข้าเมืองหากไม่มีบัตรผ่านหรือบัตรประจำตัว)
– ไม่มีรถ Jeepney และ Tricycle
– เป็นแหล่งลงทุนที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ
– มีสถานที่และกิจกรรมน่าสนใจมากมาย มีท่าเรือยอร์ช รีสอร์ทต่างๆ ร้านค้าปลอดภาษี อีกทั้ง ยังเป็นจุดดำน้ำประเภทเรือจมที่มีชื่อเสียงจุดหนึ่งของฟิลิปปินส์อีกด้วย