[Articles] หลักสูตร TOEFL คืออะไร?

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเวลาที่เราอยากเรียนภาษาอังกฤษ หนึ่งในตัวเลือกหลักสูตรของแต่ละสถาบันก็จะมีหลักสูตรเตรียมสอบอยู่ด้วย และในหลักสูตรเตรียมสอบนั้น ก็มักจะพบเห็น 3 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ IELTS, TOEFL และ TOEIC .. แล้วเจ้า 3 หลักสูตรนี้มันคือการสอบอะไรล่ะ? 🤔

🌻 วันนี้ Engclues.com / Engclues-Online English จะพาทุกคนมารู้จักการทดสอบ TOEFL กันค่ะ

💗 TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) 💗
เป็นการทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
ผลคะแนนสอบ TOEFL เป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลกมากกว่า 11,000 แห่ง ใน 150 ประเทศ (อาทิ แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และมาเลเซีย) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับของต.ม. เพื่อการย้ายถิ่นฐานและขอวีซ่าของออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ รวมไปถึงยังเป็นที่ยอมรับในการรับเข้าทำงานขององค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ในบางหลักสูตรและคณะของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ก็ยอมรับผลคะแนน TOEFL ในการยื่นประกอบ portfolio เพื่อพิจารณาการสอบผ่านแบบ Fast Track (เช่นเดียวกับ IELTS) อีกด้วย

💗 รูปแบบของการสอบ TOEFL 💗
1) TOEFL Internet-based Test (iBT): เป็นการทดสอบที่มีการจัดสอบในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลคะแนนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ทดสอบ รวม 4 ทักษะ Reading, Listening, Speaking, Writing มีผลคะแนนตั้งแต่ 0-120

2) TOEFL paper-based Test (PBT): เป็นการทดสอบ TOEFL แบบดั้งเดิมด้วยข้อสอบกระดาษในพื้นที่ที่ไม่สะดวกจะทำการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ปี 1985-2000 และ 2008 ถึงปัจจุบัน) แต่ในประเทศไทยไม่มีการจัดสอบประเภทนี้แล้ว แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ Listening, Structure and Written Expression, Reading Comprehension มีผลคะแนนตั้งแต่ 310-677 เฉพาะ 3 ส่วนแรก ในส่วนของ Writing จะแยกออกมา มีผลคะแนนตั้งแต่ 0-6

3) TOEFL computer-based Test (CBT): เป็นการทดสอบกับคอมพิวเตอร์ ที่จัดสอบระหว่างปี 2000-2006 ภายหลังได้ถูกพัฒนาเป็นการทดสอบแบบ TOEFL iBT ให้มีมาตรฐานและมีความเป็นสากลมากขึ้นจึงได้ยกเลิกไป การทดสอบนี้มี 4 ส่วนได้แก่ Reading, Listening, Grammar, Writing มีผลคะแนนตั้งแต่ 0-300

4) TOEFL Institutional Testing Program (ITP): เป็นการทดสอบแบบ paper-based จัดทำโดย ETS ที่นำข้อสอบ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้วมารวบรวมใหม่ เป็นข้อสอบที่หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน นำมาใช้วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะในหน่วยงานที่ยอมรับผลคะแนน TOEFL ITP ดังกล่าว โดยการทดสอบนี้ยังมีการจัดทดสอบอยู่ในประเทศไทย ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension มีผลคะแนนตั้งแต่ 310-677


หากคุณกำลังวางแผนที่จะเรียนต่อต่างประเทศหรือขอทุนการศึกษาต่างๆ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มคะแนนและทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่มีเวลาที่ว่างจากตารางชีวิตประจำวันแค่ช่วงสั้นๆ ไม่สะดวกเดินทาง

💗 ภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณค่ะ !!

คุณจะได้เรียนออนไลน์ในคลาสเรียนสอนสดกับครูต่างชาติที่มีความชำนาญด้านการสอนหลักสูตรเตรียมสอบจากสถาบันภาษาที่ได้มาตรฐาน คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL เพื่อให้ได้คะแนนสูง รวมไปถึงการสร้างความคุ้นเคยกับการเรียนเชิงวิชาการในภาษาอังกฤษระดับผู้เชี่ยวชาญ

💗 ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 98 USD / 4 สัปดาห์

💻 คลิกอ่านรายละเอียดของหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่

✔️ 11Talk โดยสถาบัน PIA เมืองบาเกียว : TOEFL (เฉพาะคาบเรียนแบบตัวต่อตัว)