Sample Online Class

CIP Sample Online Class

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับ Junior ในหลักสูตร Power Speaking ของสถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สำหรับหลักสูตรออนไลน์ของสถาบัน CIP มีจุดเด่นดังนี้นะคะ
🧡 ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษา CIP เมืองคล้าก นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
🧡 มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย
🧡 สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ session ละ 25 นาที หรือ session ละ 50 นาที
🧡 สามารถเลือกครูเองได้ ทั้งครูฟิลิปปินส์ หรือครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native teacher)
🧡 วิธีการสอนสนุก, เข้าใจง่าย
🧡 มีการบันทึกวีดิโอการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง นักเรียนจะได้รับลิงค์เพื่อดาวน์โหลดหลังจบคลาส และวีดิโอจะถูกลบทุกๆ 2 สัปดาห์
🧡 มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถแจ้งยกเลิกคลาสเรียนได้ผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร หรือหากกรณีที่ครูผู้สอนลาจะมีการชดเชยคลาสเรียนให้ก่อนจบคอร์ส

*** โดยมีคาบทดลองเรียนให้ฟรีด้วย 1 ครั้ง เวลา 25 นาทีค่ะ ***

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์ของสถาบัน CIP

TOP-ESL Sample Online Class

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์สั้นๆ ของนักเรียนญี่ปุ่นจาก TOP-ESL โดยสถาบัน IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สำหรับหลักสูตรออนไลน์ของ TOP-ESL มีจุดเด่นดังนี้นะคะ

🧡 ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษาในเครือของ IDEA Education (ทั้งสถาบัน IDEA Cebu และ IDEA Academia) นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
🧡 มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย และมีจุดเด่นในหลักสูตรที่เน้นทักษะการสื่อสาร, การพูด
🧡 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ทันทีจากระบบ
🧡 วิธีการสอนสนุก, เข้าใจง่าย
🧡 ราคาย่อมเยา
🧡 มีความยืดหยุ่นสูง โดยนักเรียนสามารถเลือกจองคุณครู, หลักสูตร, วัน, เวลา ที่ต้องการเรียนได้ในระบบ TOP-ESL และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคลาสเรียนเองได้ อย่างช้าที่สุดคือ 120 นาทีก่อนคลาสเรียนจะเริ่มขึ้น

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์ของ TOP-ESL สถาบัน IDEA EDUCATION

11Talk Sample Online Class

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์จาก 11Talk โดยสถาบัน Pines Internation Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สำหรับหลักสูตรออนไลน์ของ 11Talk มีจุดเด่นดังนี้นะคะ

🧡 ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษา Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
🧡 มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทั้ง ESL Speaking (เด็กและผู้ใหญ่), Business English, Test Preparation (IELTS, TOEFL, TOEIC )
🧡 สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 7.00 – 22.00 น. (เวลาไทย) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ // เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์
🧡 มีการเรียนการสอนเป็น ครั้งละ 40 นาที // วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
🧡 มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถแจ้งยกเลิกคลาสเรียนได้ผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร หรือหากกรณีที่ครูผู้สอนลาจะมีการชดเชยคลาสเรียนให้ก่อนจบคอร์ส
🧡 ครูผู้สอนผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนอย่างเข้มงวดถึง 14 ขั้นตอน ทำให้มาตรฐานการสอนสูงและมีคุณภาพ

ตัวอย่างคลาสเรียนออนไลน์ของ Junior จาก 11Talk โดยสถาบัน PIA
ตัวอย่างการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จาก 11Talk โดยสถาบัน PIA