Category: Online English (Courses & Schools)

The International Junior Online Camp (By QQEnglish)

The International Junior Online Camp (By QQEnglish)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน QQ English เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“The International Junior Online Camp” เป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์นานาชาติที่แนะนำสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 5-13 ปี (นักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไปก็สามารถเรียนได้) หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า “จูเนียร์อินเตอร์แคมป์” จัดขึ้นโดยสถาบันภาษา QQEnglish เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“Your GATEWAY TO THE WORLD เชื่อมโลกไร้พรมแดน แบบไม่มีอะไรกั้น!”
สร้างพลังให้บุตรหลานของคุณ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับทุกความสำเร็จในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษกับสถาบัน ESL ชั้นนำของประเทศ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

API Speak – Online English (By API BECI)

API Speak – Online English (By API BECI)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน API BECI International Language Academy (BECI) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

API Speak ได้เริ่มดำเนินการสอนชั้นเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2010 โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชั้นเรียนออนไลน์ได้จัดทำขึ้นในขนาดเล็กๆ เพื่อดำเนินการสอนให้แก่นักเรียนที่เรียนจบแล้วของสถาบันเป็นหลัก
API Speak เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากว่า 10 ปี ซึ่งมีครูผู้สอนที่ได้คุณภาพ, มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งจากการสอนแบบออฟไลน์และออนไลน์ และมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนี้ จะเป็นจุดแข็งของสถาบันและส่งผลให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ClassLive – Online English (By IDEA Education)

ClassLive – Online English (By IDEA Education)

ดำเนินการโดย

  • สถาบันในเครือ IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

ClassLive เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศและการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทางออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของโรงเรียนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เรียนต่อต่างประเทศได้ที่บ้านของคุณ” ที่ไม่ได้นำเสนอเฉพาะหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังนำเสนอทักษะการเรียนรู้ระดับสากลที่คุณจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอีกด้วย

ClassLive ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตร CL Comprehensive ที่ครอบคลุมเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Accelerator ที่จะพัฒนาจุดด้อยและส่งเสริมภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น โดยนำเอาประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศแบบเสมือนจริงมารวมกับการเรียนออนไลน์เข้าด้วยกัน

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ClassLive – Online Junior Camp (By IDEA Education)

ClassLive – Online Junior Camp (By IDEA Education)

ดำเนินการโดย

  • สถาบันในเครือ IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

โปรแกรมค่าย ClassLive Junior ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคต ในยุคโลกาภิวัตน์ เด็กๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตามทันโลก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ เราได้จัดให้มีโปรแกรมที่ช่วยให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนสัมผัสได้จากการเรียนที่ต่างประเทศโดยตรง ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และเรียนทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายดายและสบายใจ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

CIP Online 2 – Online Special Courses (By CIP)

CIP Online 2 – Online Special Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

CIP Online ได้เริ่มบริการสำหรับนักเรียนขึ้นมา เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกยากที่จะเดินทางไปมาได้โดยสะดวกอย่างเช่นก่อนหน้า แม้จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆ ก็ตาม ทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตร Offline (การเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาโดยตรง) ที่มีประสิทธิภาพให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบ Online ด้วย โดยวิธีการนี้จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย และปลอดภัย เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของตนเอง

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

CIP Online 1 – Online IELTS Course (By CIP)

CIP Online 1 – Online IELTS Course (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

IELTS Course : หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ IELTS โดยชั้นเรียนจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อบรรลุตามคะแนน IELTS ที่เป็นเป้าหมายของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการแนะนำและการฝึกฝนที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำเนื้อหาข้อสอบ IELTS ในแต่ละทักษะได้เป็นอย่างดี

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

CIP Online 1 – Regular Online Courses (By CIP)

CIP Online 1 – Regular Online Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

CIP Online ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาก่อนที่จะเดินทางมาเรียน หรือหลังจากจบหลักสูตรที่ CIP โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่ CIP Online ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะทั่วไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทักษะการพูดก็จะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ สิ่งนี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนของ CIP ที่ฟิลิปปินส์ แม้ว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ที่ประเทศหรือบ้านของตนก็ตาม

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – IELTS Expert (By PIA)

11Talk – IELTS Expert (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

เป็นหลักสูตรการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบหรือเพื่อทำคะแนน IELTS ให้สูงขึ้น ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและครูผู้ชำนาญการสอนจากสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองการเป็นศูนย์สอบ IELTS (Official IELTS Authorized Test Center) โดย British Council

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – Regular Courses : Free Booking Class (By PIA)

11Talk – Regular Courses : Free Booking Class (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

หลักสูตร Free Booking Class ของ 11Talk มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเรียนสูง นักเรียนสามารถทำการจองคาบเรียนได้เองตามช่วงเวลาที่สะดวกผ่านทางระบบของสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนทุกวัน หรือไม่สามารถกำหนดตารางเวลาตายตัวได้

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – Regular Courses : Fixed Schedule (By PIA)

11Talk – Regular Courses : Fixed Schedule (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

PIA Online/11Talk เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ครบครันไปด้วยครูผู้ชำนาญด้านการสอนคลาสออนไลน์ ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ ครูเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผู้สอนที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องวัฒนธรรมด้วย ทำให้สามารถรับมือกับความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเข้าใจอีกด้วย

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<