Clark Institute of the Philippines (CIP)

CIP Logo

สถาบันภาษา Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 และยังเป็น IELTS Review Center ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Australia ในปี ค.ศ. 2012 อีกด้วย

นอกจากนี้ สถาบันภาษา CIP ยังได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัย Central Luzon College of Science and Technology วิทยาเขต San Fernando ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงได้รับการยอมรับและมีการรับรองให้จัดตั้งหลักสูตร official Business Diploma จาก London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) ประเทศสหราชอาณาจักร

สถาบันภาษา CIP ตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมืองคล้าก ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจ ค่อนข้างเจริญ เห็นได้จากห้างสรรพสินค้าใหญ่โตจำนวนมากมาย รวมถึงสนามบินนานาชาติ บริเวณโดยรอบสถาบัน CIP มีห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายในสถาบัน CIP ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกความทันสมัย หอพักมีโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท และเครื่องเล่นดีวีดีไว้รองรับ ส่วนในห้องนั่งเล่นรวม นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องไอแพดได้

จุดเด่นของ CIP

  • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา โดยในหนึ่งวันจะมีวิชาเรียนตัวต่อตัวประมาณ 5 ชั่วโมง และสามารถเลือกจากอาจารย์ที่สอนวิชาทั่วไปได้
  • สิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับเพื่อน และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย
  • หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ที่สถาบัน อาจารย์ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทำงานร่วมกัน ส่งเสริมกันและกัน หลักสูตรที่น่าสนใจของที่นี่ คือ หลักสูตรเตรียมสอบแบบรับรองผล เช่น IELTS Guarantee เป็นต้น
  • ระบบอาจารย์บัดดี้ นักเรียนจะมีอาจารย์ประจำซึ่งคอยช่วยเหลือ ประเมินผล และให้คำปรึกษา
  • อาจารย์และบุคลากรน่ารักเป็นมิตร อาจารย์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฟิลิปปินส์ ล้วนมีความสามารถและประสบการณ์ในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง บุคลากรที่คอยดูแลนักเรียนที่ CIP เป็นกันเอง และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  • หลักสูตรผ่านการรับรอง สอนโดยอาจารย์ที่ผ่านการทดสอบ และรับประกันคะแนนที่น่าพอใจ

Agency Certificate

cip_cert.png

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***