MISSOURI STATE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS PROGRAM

IELTS + Missouri State University Scholarships Program

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพียงเข้าร่วมโปรแกรม IELTS Guarantee 6.0 ซึ่งเป็นหลักสูตรรับรองผลอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันภาษาที่ฟิลิปปินส์ ดำเนินการโดย ENGCLUES และรับจดหมายตอบรับการได้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Official Scholarship Letter) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี (Missouri State University; MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา!

 • เพียงสมัครเรียนหลักสูตร IELTS แบบรับรองผล (IELTS Guarantee) กับ ENGCLUES ขั้นต่ำเป็นระยะเวลา 1 คอร์ส โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนต้องสามารถทำผลคะแนน IELTS ได้ 6.0 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับทุนการศึกษา 40% ของค่าเล่าเรียน รวมมูลค่าสูงถึง 700,000 บาท สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ทุนการศึกษานี้มีผลทั้งสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี)
 • มีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุน จำนวน 1,500 USD (ได้รับหนังสือรับรองฯ ภายใน 4 สัปดาห์ หลังการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทุนการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมฯ)
 • ค่าเล่าเรียนรายปีภายหลังจากรับทุนการศึกษาในโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีนั้น รวมแล้วมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเล่าเรียนรายปีปกติของวิทยาลัยชุมชน (Community College) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพียงปีละต่ำกว่า 8,000 USD สำหรับระดับปริญญาตรี และประมาณ 7,000 USD สำหรับระดับปริญญาโท
 • ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพต่อปี (ค่าที่พักและอาหาร) ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี ประมาณ 10,000 USD
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีจัดอยู่ในลำดับที่ #111 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแถบตะวันตกตอนกลาง (Midwest), อันดับที่ #32 มหาวิทยาของรัฐที่ดีที่สุดในแถบตะวันตกตอนกลาง (Midwest) และอันดับที่ #274 สำหรับมหาวิทยาลัยของอเมริกาที่มีหลักสูตร Business Program ในปี 2019

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องสมัครเรียนหลักสูตร IELTS แบบรับรองผล (IELTS Guarantee) ขั้นต่ำเป็นระยะเวลา 1 คอร์ส ที่สถาบันภาษาใดสถาบันหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ดังต่อไปนี้

 • เมืองเซบู ได้แก่ สถาบัน SMEAG Global Education หลักสูตร 12 สัปดาห์ต่อ 1 คอร์ส
 • เมืองคล้าก ได้แก่ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) หลักสูตร 12 สัปดาห์ต่อ 1 คอร์ส
 • เมืองบาเกียว ได้แก่ สถาบัน Pines International Academy (PIA) หลักสูตร 8 หรือ 12 สัปดาห์ต่อ 1 คอร์ส

โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนต้องสามารถทำผลคะแนน IELTS ได้ 6.0 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับทุนการศึกษา 40% ของค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปีสำหรับระดับปริญญาตรี และตลอด 2 ปีสำหรับระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี (Missouri State University; MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถขอรับทุนการศึกษา

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ มี GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.0 (หรือสอบผ่าน GED) และต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ไม่ต้องใช้คะแนน SAT และ ACT
 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ มี GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลสอบ GRE ตั้งแต่ 290 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ GMAT ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตร IELTS Guarantee คืออะไร?

หลักสูตร IELTS Guarantee เป็นหลักสูตรเตรียมสอบที่มีการรับรองผลคะแนนของนักเรียน ซึ่งจะนำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นและความเข้าใจในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียนคุ้ยเคยกับรูปแบบและลักษณะของคำถามในการทดสอบ IELTS รวมถึงกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ มีการจัดการทดสอบจำลอง (mock test) และแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์เหล่านี้อีกด้วย ซึ่งหลักสูตร IELTS guarantee จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ และบรรลุคะแนนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนรับรองผลจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน 

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตร IELTS Guarantee ของแต่ละสถาบันได้ที่…

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี (Missouri State University; MSU)

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยครู มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์สำหรับระบบการศึกษาของรัฐในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรี ภายหลังจึงเปิดสาขาเพิ่มทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีมีทั้งหมด 4 วิทยาเขต ได้แก่ Springfield, West Plains, Mountain Grove ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาเขต Dalian ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์ (Springfield) มีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแดงเข้ม (Maroon) และสีขาว สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย (Mascot) เป็นหมี ชื่อ “Boomer” และ “Growl”

บริเวณภายในมหาวิทยาลัยกะทัดรัด สวย และปลอดภัย มีทางจักรยานและบริการรถรับส่งฟรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เช่น คอนเสิร์ต ดูหนัง เชียร์กีฬา และชมรมกว่า 300 ชมรม อีกทั้งมีสถานที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย อย่างสระว่ายน้ำ กำแพงปีนเขาจำลอง และสนามบาสเก็ตบอล

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีมีโรงเรียนในเครือเพื่อเป็นสนามฝึกสอนให้กับนักศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์ (College of Education) อีกด้วย

นอกจากนี้ ในย่านตัวเมืองไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย มักมีการแสดงดนตรีสดให้ชม ในเมืองยังมีสวนสาธารณะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย

ข้อมูลทั่วไปของเมืองสปริงฟิลด์ (Springfield)

เมืองสปริงฟิลด์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของรัฐมิสซูรี เป็นเมืองที่สงบน่าอยู่ ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 3 ล้านคนพักค้างคืนที่เมืองนี้ ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดังอย่าง แบรด พิตต์ เติบโตและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เมืองนี้ เมืองสปริงฟิลด์เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ Missouri State University, Drury University และ Evangel University นอกจากนี้ เมืองสปริงฟิลด์ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของทางหลวง Route66 โดยเป็นสถานที่ที่ทางการประกาศชื่อใหม่ของทางหลวงเส้นนี้อีกด้วย 

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองสปริงฟิลด์เป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาในลักษณะรอยคลื่น (Rolling hill) และมีหน้าผาโดยรอบทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศเหนือของเมือง มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน และมีทะเลสาบมากมายในบริเวณใกล้เคียง

เมืองสปริงฟิลด์ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศชุ่มชื้นกึ่งเขตร้อน (Cfa) มีทั้งหมด 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (อุณหภูมิเฉลี่ย 45-67°F หรือ 7-19°C) ฤดูร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ย 65-88°F หรือ 18-31°C) ฤดูใบไม้ร่วง (อุณหภูมิเฉลี่ย 46-67°F หรือ 7-19°C) และฤดูหนาว (อุณหภูมิเฉลี่ย 24-45°F หรือ -4-7°C)

คณะและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

A

B

 • Biology (BA, BS) Minor Required
 • Biology (BS) Options: Environmental Biology and Evolution; Microbiology and Biotechnology; Pre-Teacher Education; Wildlife Biology
 • Business Analysis (BS)

C

D

E

F

G

H

I

J

M

N

O

P

R

S

T

W

หมายเหตุ* ตัวย่อของปริญญา

BA — Bachelor of Arts

BAS — Bachelor of Applied Science

BFA — Bachelor of Fine Arts

BGS — Bachelor of General Studies

BME — Bachelor of Music Education

BMus — Bachelor of Music

BS — Bachelor of Science

BSAT — Bachelor of Science in Athletic Training

BSEd — Bachelor of Science in Education

BSN — Bachelor of Science in Nursing

BSW — Bachelor of Social Work

คณะและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W