The International Junior Online Camp (By QQEnglish)

ดำเนินการโดย

 • สถาบัน QQ English เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

QQEnglish ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 “Quick & Quality” คือปรัชญาการเรียนการสอนของ QQEnglish โดยเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะดวกครบครัน และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกเพศทุกวัยจากทั่วโลก ในเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ QQEnglish มีด้วยกัน 2 แคมปัส คือ I.T. Park Campus และ Seafront Campus พื้นที่รวมกว่า 10,010 ตารางเมตร มีครูกว่า 1,100 ท่าน เราให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการศึกษาแบบ ตัว-ต่อ-ตัว อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ททั้งจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย, บราซิล, อิหร่าน, ไต้หวัน, เวียดนาม, ไทย, ตะวันออกกลาง และประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มาจากประเทศนั้นๆ

QQ Online English ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบจากการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่คุณจะสามารถเรียนทั้งชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือชั้นเรียนกลุ่มได้ทุกวันและเวลาที่สะดวก ผู้เรียนสามารถวางแผนตารางเรียนโดยยึดตารางเวลาหลักของตนเองเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเลือกครูได้ตามความต้องการอีกด้วย

“The International Junior Online Camp” คืออะไร?

เป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์นานาชาติที่แนะนำสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 5-13 ปี (นักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไปก็สามารถเรียนได้) หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า “จูเนียร์อินเตอร์แคมป์” จัดขึ้นโดยสถาบันภาษา QQEnglish เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“Your GATEWAY TO THE WORLD เชื่อมโลกไร้พรมแดน แบบไม่มีอะไรกั้น!”

สร้างพลังให้บุตรหลานของคุณ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับทุกความสำเร็จในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษกับสถาบัน ESL ชั้นนำของประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ

 • รอบที่ 1: วันที่ 3 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (3-14 ส.ค. 2563) / 3 สัปดาห์ (3-21 ส.ค. 2563) / 4 สัปดาห์ (3-28 ส.ค. 2563)
 • รอบที่ 2: วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (17-28 ส.ค. 2563)

วัน-เวลาทำการ

 • วันทำการ: คาบเรียนปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (และมีคาบกิจกรรมในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.)
 • นักเรียนจะได้เรียน 3 คาบเรียนต่อวัน ทั้งคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม: คาบเดี่ยว(ตัวต่อตัว) 1 คาบ คาบละ 50 นาที และคาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบละ 50 นาที
 • คาบกิจกรรม: มีคาบกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่ (50 นาที) อีก 2 คาบ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. และ Movie Class Activity ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

จุดเด่นของ QQEnglish Online Camp

 • ได้เรียนทั้งคาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) จำนวน 1 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(นักเรียน 3-5 คน) จำนวน 2 คาบต่อวัน
 • ได้สื่อสารกับเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เซบูและได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม

รายละเอียดของหลักสูตร

>> คาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) 1 คาบ (50 นาที)

ด้วยคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวที่คุณครูของเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน มุ่งมั่นให้พวกเขาฟังและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมและตอบสนอง นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับคุณครูแล้ว จะทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม และกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด

 • Smart Kids: สำหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ เพื่อการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • Magic Phonics​: เป็นวิชาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้การออกเสียงให้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ด้วยกฎและทักษะการสะกดคำศัพท์และประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
 • Time to Talk: เป็นการเรียนที่ใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในแต่ละบท และอภิปรายหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ
 • QQE-Basic: เน้นเรื่องกฎและหลักต่างๆ ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและพื้นฐานของผู้เรียน
 • Daily English: แนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นศึกษาสถานการณ์ที่ใกล้ตัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างวิธีสร้างประโยคหรือบทสนทนาต่างๆ ที่นักเรียนต้องการ
 • Topic Conversation for Beginner: อาศัยภาพประกอบการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนจะสามารถศึกษาและเรียนรู้วิธีการพูดด้วยรูปแบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูก และแก้ไขข้อผิดพลาดผ่านการฝึกใช้จริง

>> เรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ (50 นาที)

นักเรียนจะได้ร่วมคลาสกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติจำนวน 3–5 คน เพื่อทำการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านบทเรียนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองและสนุกไปกับการร่วมสนทนา ซึ่งคาบเรียนกลุ่มเล็กที่มีสมาชิกไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป จึงง่ายต่อการทำความรู้จักและการทำความคุ้นเคยกับคุณครูผู้สอน รวมถึงเพื่อนๆ ร่วมคลาสชาวต่างชาติ บรรยากาศของชั้นเรียนจึงมีความเป็นกันเองมากขึ้น

*จำนวนนักเรียนในคาบเรียนกลุ่มเล็กประมาณ 3-5 คน/คลาส

 • We Sing We Learn​: ให้น้องๆ ได้ร่วมบทเรียนแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบทเพลงสนุกๆ
 • English in Everything: เนื้อหาของวิชานี้เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น ประวัติศาสตร์, ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ ฯลฯ (สำหรับนักเรียนที่มีระดับพื้นฐานสูง และต้องการเพิ่มขีดความสามารถยิ่งขึ้น)
 • Competency Education: ความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมไปถึงหลักการบริหารอารมณ์, การบริหารเวลา, การศึกษาการแสดงออก, มารยาททางสังคม และการพัฒนาความสนใจ ฯลฯ
 • Writing​: เน้นการฝึกพัฒนาการเขียน เพิ่มไอเดียในการแต่งประโยค และการเขียนบทความ
 • English Exploration​

>> คาบกิจกรรม / Activity

 • คาบเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ: เป็นชั้นเรียนสอนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation Classes) ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ (50 นาที) โดยคลาสเรียนกิจกรรมเริ่มต้นเวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
 • คาบกิจกรรมภาพยนตร์ / Movie Class Activity: เป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายและมีชีวิตชีวาสำหรับฝึกทักษะการฟัง ภาพยนตร์ในห้องเรียนทำให้นักเรียนเพลิดเพลิน ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน โดยคลาสเรียนมีในทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ค่าใช้จ่าย (หน่วยเป็น USD; $)

โปรแกรมที่ใช้เรียน

QQE Classroom :

 • เป็นแอพพลิเคชั่นที่ครูและนักเรียนใช้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบัน QQEnglish ผู้เรียนสามารถสนุกกับคุณสมบัติที่หลากหลายและแตกต่างของแอพพลิเคชั่นนี้ได้ตั้งแต่การจองคาบเรียนไปจนถึงการเรียนในห้องเรียน
 • ถูกพัฒนาขึ้นโดย 快酷英語(Shanghai Kuaiku Network T..)ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกับ QQEnglish ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการใช้งาน
 • สำหรับผู้ใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารและแท็บเล็ต: รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้ง IOS และ Android
 • สำหรับผู้ใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC / Laptop: สามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของสถาบันโดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมผ่านทาง https://en.qqeng.com/q/m/login