CIP Online 1 – Online IELTS Course (By CIP)

CIP Online 1 – Online IELTS Course (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

IELTS Course : หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ IELTS โดยชั้นเรียนจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อบรรลุตามคะแนน IELTS ที่เป็นเป้าหมายของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการแนะนำและการฝึกฝนที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำเนื้อหาข้อสอบ IELTS ในแต่ละทักษะได้เป็นอย่างดี

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

CIP Online 1 – Regular Online Courses (By CIP)

CIP Online 1 – Regular Online Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

CIP Online ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาก่อนที่จะเดินทางมาเรียน หรือหลังจากจบหลักสูตรที่ CIP โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่ CIP Online ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะทั่วไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทักษะการพูดก็จะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ สิ่งนี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนของ CIP ที่ฟิลิปปินส์ แม้ว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ที่ประเทศหรือบ้านของตนก็ตาม

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – IELTS Expert (By PIA)

11Talk – IELTS Expert (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

เป็นหลักสูตรการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบหรือเพื่อทำคะแนน IELTS ให้สูงขึ้น ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและครูผู้ชำนาญการสอนจากสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองการเป็นศูนย์สอบ IELTS (Official IELTS Authorized Test Center) โดย British Council

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – Regular Courses : Free Booking Class (By PIA)

11Talk – Regular Courses : Free Booking Class (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

หลักสูตร Free Booking Class ของ 11Talk มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเรียนสูง นักเรียนสามารถทำการจองคาบเรียนได้เองตามช่วงเวลาที่สะดวกผ่านทางระบบของสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนทุกวัน หรือไม่สามารถกำหนดตารางเวลาตายตัวได้

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

11Talk – Regular Courses : Fixed Schedule (By PIA)

11Talk – Regular Courses : Fixed Schedule (By PIA)

ดำเนินการโดย

  • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

PIA Online/11Talk เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ครบครันไปด้วยครูผู้ชำนาญด้านการสอนคลาสออนไลน์ ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ ครูเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผู้สอนที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องวัฒนธรรมด้วย ทำให้สามารถรับมือกับความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเข้าใจอีกด้วย

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

[Articles] เราจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างไร?

[Articles] เราจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างไร?

เราจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างไร?

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] เคล็ดลับเพื่อการประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์

[Articles] เคล็ดลับเพื่อการประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์

อยากประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ ควรทำอย่างไร?

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] ทำไม “การเรียนภาษาอังกฤษ” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น?

[Articles] ทำไม “การเรียนภาษาอังกฤษ” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น?

สวัสดีค่ะ วันนี้ Engclues.com และ Engclues-Online English จะมาพูดถึง “ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ” กันค่ะ

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

[Articles] ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีเวลาไปเข้าเรียนในสถาบัน ไม่สามารถเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ ไม่สะดวกจ่ายเงินก้อน ฯลฯ วันนี้ Engclues ขอแนะนำคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือ Online English Class เป็นคำตอบให้ค่ะ

เพียงเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ คุณก็เก่งภาษาอังกฤษได้

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<

[Articles] การเตรียมตัวก่อนเรียนออนไลน์

[Articles] การเตรียมตัวก่อนเรียนออนไลน์

ก่อนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้าง เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ?

>> คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ <<