11Talk – Regular Courses : Fixed Schedule (By PIA)

ดำเนินการโดย

 • สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบัน Pines International Academy (PIA) หรือเรียกอย่างย่อว่า Pines ตั้งอยู่ในเมืองบาเกียว เปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติ โดยอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งผ่านการทดสอบและต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล Pines ได้รับการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) เมื่อปี 2002 และปัจจุบันมีสถาบันภาษา 2 วิทยาเขต สำหรับนักเรียนระดับต้น (New Main Campus) และระดับสูง (Chapis Village Campus)

เกี่ยวกับ 11Talk

PIA Online/11Talk เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ครบครันไปด้วยครูผู้ชำนาญด้านการสอนคลาสออนไลน์ ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ ครูเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผู้สอนที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องวัฒนธรรมด้วย ทำให้สามารถรับมือกับความแตกต่างทางพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเข้าใจอีกด้วย
PIA Online/11Talk ทุ่มเทและให้ความสำคัญแก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ และต้องการที่จะเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนทุกๆ คน ได้อย่างสะดวกโดยที่พวกเขาไม่ต้องออกจากบ้าน อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะช่วยนักเรียนให้กลายเป็นผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมุ่งมั่นที่จะสอนให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

วัน-เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)
 • เวลา 06.00 – 22.00 น. (เวลาไทย)

*กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบตารางเวลากับทางสถาบันก่อนค่ะ*

จำนวนครั้งและระยะเวลาที่เรียน

 • ครูผู้สอน: Filipino
 • ระยะเวลาต่อคาบ: 40 นาที
 • จำนวนคาบต่อวัน: 1 คาบ หรือ 2 คาบ (*ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป หลักสูตร Speaking, TOEIC, IELTS, TOEFL สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1-6 คาบ ต่อวัน)
 • จำนวนวันต่อสัปดาห์: 3 วัน (เรียน 1-2 คาบ/วัน) หรือ 5 วัน (เรียน 1-6 คาบ/วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ESL Speaking (เด็กและผู้ใหญ่): เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปยังบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยยึดตามระดับภาษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ชั้นเรียนเกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิด, การอภิปราย หรือ ชั้นเรียนบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • Business English: เป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารในรูปแบบภาษาที่เป็นทางการ และการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางธุรกิจ ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างชัดเจน และสามารถสื่อสารบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ การประชุม ตลอดจนการระดมความคิด/แสดงความคิดเห็นกับชาวต่างชาติได้
 • Job Interview: นำเสนอ 2 หลักสูตรสัมภาษณ์งาน ได้แก่ การสัมภาษณ์งานแบบทั่วไปและการสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานบนเครื่องบิน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการตอบด้วยคำถามทั่วไปที่มักใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยครูจะเช็คคำตอบและสอนการตอบคำถามให้ดีขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบในสิ่งที่คิดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่วเป็นภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานจริง หมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะทางภาษาระดับกลางขึ้นไป
 • Test Preparation (IELTS / TOEFL / TOEIC Speaking): เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบ IELTS, TOEIC Speaking, TOEFL และ OPiC ให้ได้ตามเป้าหมาย มีการจำลองการสอบ และการฝึกฝนการทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลคะแนนตามต้องการ

ระดับภาษาที่แนะนำสำหรับแต่ละหลักสูตร

ตัวอย่างสื่อการสอน

จุดเด่นของ 11Talk

 • ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษา Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทั้ง ESL Speaking (เด็กและผู้ใหญ่), Business English, Test Preparation (IELTS, TOEFL, TOEIC)
 • สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น. (เวลาไทย) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
 • สามารถเลือกเรียนวันละ 1-6 คาบ (ขึ้นกับหลักสูตร) // 3 หรือ 5 วันต่อสัปดาห์ (ขึ้นกับหลักสูตร)
 • มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถแจ้งยกเลิกคลาสเรียนได้ผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร หรือหากกรณีที่ครูผู้สอนลาจะมีการชดเชยคลาสเรียนให้ก่อนจบคอร์ส
 • ครูผู้สอนผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนอย่างเข้มงวดถึง 14 ขั้นตอน ทำให้มาตรฐานการสอนสูงและมีคุณภาพ

ค่าใช้จ่าย

*กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามโปรโมชั่นและคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลา/จำนวนครั้งที่ต้องการอีกครั้งนะคะ*

(หากต้องการเรียนแบบคาบละ 20 นาที กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณีค่ะ)


เพิ่มเติม* ค่าใช้จ่ายกรณีเรียนตั้งแต่ 3 – 6 คาบต่อวัน สำหรับหลักสูตร IELTS, TOEFL, Speaking, TOEIC

โปรแกรมที่ใช้เรียน

ZOOM Cloud Meetings :

 • เป็นโปรแกรมการสื่อสารทางวีดิโอที่ใช้ง่าย และเอื้ออำนวยต่อการประชุมผ่านวีดิโอและเสียง ชั้นเรียนออนไลน์ แชท สัมมนาทางไกล ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ สามารถนำเข้าไฟล์วีดิโอแบบ HD และไฟล์เสียงได้สูงสุดถึง 1,000 วีดิโอ, ผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันและบันทึกข้อมูลได้, มีระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละการประชุม สามารถตั้งพาสเวิร์ดได้, สามารถบันทึกการประชุมเป็นไฟล์เก็บไว้หรืออัพขึ้น cloud ได้, สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Outlook, Gmail, iCal และมีฟังก์ชั่นการแชทในกลุ่ม, ค้นหาประวัติการสนทนา, และรองรับการโทรหากันทั้งแบบตัวต่อตัวหรือโทรแบบกลุ่ม เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่ : Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, IOS และ Android

Skype :

 • เป็นโปรแกรมสำหรับการคุยโทรศัพท์ คุยแบบวิดีโอ หรือส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความสามารถของโปรแกรมที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนและไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าใช้คุยกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถโทรเข้าโทรศัพท์อื่นได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านทาง Skype Out นอกจากนี้ยังใช้สำหรับรับโทรศัพท์จากโทรศัพท์ทั่วไปและรับฝากข้อความได้ คุณสมบัติพื้นฐานของ Skype อาทิ การโทรศัพท์ผ่านเสียงหรือวิดิโอแบบ HD, การส่งข้อความ, การแชร์หน้าจอ, บันทึกการโทรและการขึ้นซับไตเติลขณะถ่ายทอดสด, และการสนทนาแบบส่วนตัว เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่: https://www.skype.com/en/get-skype
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, Linux, IOS และ Android

Gooroomee (구루미) :

 • เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติเกาหลี ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อการประชุมทางวีดิโอและชั้นเรียนออนไลน์ ที่มีบริการการประชุมผ่านทาง WebRTC, วีดิโอระดับ HD, การแชท, การแชร์หน้าจอ เอกสาร และรูปภาพ, การสัมมนาทางออนไลน์
 • ท่านสามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของสถาบันโดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม