Category: IELTS

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน PIA มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและทำการทดสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน PIA ไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่ให้นักเรียนได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร IELTS ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนทักษะจะเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือระดับภาษาอ่อน หรือในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนแรกเข้าที่สถาบันกำหนดไว้ สถาบันจะแนะนำให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตร IELTS โดย ณ ปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะคาบเรียนเดี่ยวและกลุ่มรวม 8 คาบ (เดี่ยว 4 คาบ, กลุ่ม 4 คาบ) ยังไม่รวมคาบเลือก โดยคาบเรียนกลุ่มจะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ช่วงขณะนั้นมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพียงแค่ 1 ท่าน สถาบันจะปรับจากคาบเรียนกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมดรวม 6 คาบ ยังไม่รวมคาบเลือก
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

IELTS มีการทดสอบ 2 ประเภท คือ Academic Module และ General Training Module โดย Academia Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์, พยาบาล ที่ต้องการเรียนต่อและฝึกฝนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วน General Training Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีแผนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเชิงวิชาการ เช่น ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ หรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน
หลักสูตร IELTS ของสถาบัน CIP แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ IELTS Standard, IELTS Sparta, IELTS Guarantee และ IELTS Guarantee Special
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

IELTS เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลที่มีการบริหารงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การทดสอบ IELTS ได้รับการออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน การทดสอบ IELTS เป็นการวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดย IELTS ของ Keystone Academy แบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตร คือ Pre-IELTS และ IELTS Guarantee
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน QQ English แบ่งออกเป็น 2 Plans ได้แก่ IELTS 4 Plan และ IELTS 6 Plan โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายๆ คน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ IELTS Preparatory, IELTS General & Intensive และ IELTS Guarantee
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน Cebu International Academy (CIA) มุ่งเน้นไปที่การทำให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ IELTS Bridge (ระดับเริ่มต้น), IELTS Regular และ IELTS Guarantee (รับรองผลที่คะแนน 5.5 / 6.0 / 6.5) สำหรับหลักสูตรรับรองผลเป็นหลักสูตรที่ต้องลงเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ และต้องมีคะแนนแรกเข้าขั้นต่ำที่ 3.5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีคะแนนเป้าหมายที่ต้องการเป็นพิเศษ หรือยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเรียน สถาบันจะแนะนำให้เลือกเป็นหลักสูตร IELTS Regular น่าจะเหมาะสมกับความต้องการมากกว่า
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร IELTS ของ Idea Cebu แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Intensive และ IELTS Guarantee เป็นหลักสูตรเพื่อการเตียมสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการเรียนต่อ ทำงาน หรือตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS และมีผลสอบที่เป็นที่น่าพอใจ เป็นเป็นใบเบิกทางที่ดีในด้านวิชาการตามหลักสากล และโอกาสต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งคะแนน IELTS มักเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนการยื่นขอวีซ่าต่างๆ ต้องการด้วย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร IELTS ของ Idea Academia เปิดให้สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 – 24 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ A2 (CEFR) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถาบันจะออกแบบการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงกับคะแนนเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ แบ่งออกได้ตามจำนวนคาบเรียนเดี่ยวที่นักเรียนจะได้เรียนต่อวันตั้งแต่ 4-8 คาบ ดังนี้
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน SMEAG จะเรียนที่ Classic Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Pre-IELTS (สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น, ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า) และ IELTS & IELTS Guarantee
(ซึ่งหลักสูตร IELTS Guarantee จะรับรองผลคะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเรียนระยะเวลาน้อยกว่านี้จะไม่รับรองผลคะแนนแต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีกำหนดคะแนนแรกเข้า)
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน BECI แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Foundation และ IELTS Guarantee มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นด้วยอุปกรณ์และสื่อการสอนคุณภาพสูง ทีมงานจะให้การดูแลนักเรียนเป็นพิเศษโดยเข้าตรวจสอบและคอยดูแลในคาบเรียนทั่วไป คาบเรียนด้วยตัวเอง และแม้กระทั่งการทดสอบคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้ประสบผลสำเร็จ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)