Davao (ดาเบา, ดาเวา)

Davao (เมืองดาเบา, ดาเวา)

 

เมืองดาเบา(หรือ ดาเวา) เป็นเมืองในเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศูนย์กลางของเมืองเรียกว่า เมโทรดาเบา ดาเบาเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสอง และเขตเมืองของดาเบาหรือเมโทรดาเบาถือว่ามีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ เป็นเมืองที่ถือเป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรมในมินดาเนาและเมืองโดยรอบ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย