CIP Online 2 – Online Special Courses (By CIP)

ดำเนินการโดย

 • สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันภาษา Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 และยังเป็น IELTS Review Center ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Australia ในปี ค.ศ. 2012 อีกด้วย

CIP Online ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาก่อนที่จะเดินทางมาเรียน หรือหลังจากจบหลักสูตรที่ CIP โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่ CIP Online ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะทั่วไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทักษะการพูดก็จะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ สิ่งนี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนของ CIP ที่ฟิลิปปินส์ แม้ว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ที่ประเทศหรือบ้านของตนก็ตาม

CIP มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบชั้นเรียนออฟไลน์ (เรียนในคลาสที่สถาบันภาษา) นอกจากนี้ CIP ยังมีหลักสูตรออฟไลน์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังมีความชำนาญด้วยประสบการณ์และสื่อการสอนแบบออนไลน์ CIP จึงเตรียมพร้อมและยินดีนำเสนอการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับผู้สนใจ CIP Online

เกี่ยวกับ CIP Online 2 (Online Special Courses)

CIP Online ได้เริ่มบริการนี้สำหรับนักเรียนขึ้นมา เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกยากที่จะเดินทางไปมาได้โดยสะดวกอย่างเช่นก่อนหน้า แม้จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆ ก็ตาม ทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตร Offline (การเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาโดยตรง) ที่มีประสิทธิภาพให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบ Online ด้วย โดยวิธีการนี้จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย และปลอดภัย เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของตนเอง

สถาบันภาษา CIP จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 ใช้เวลากว่า 13 ปี ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณครูที่มีคุณภาพ สถาบันจึงได้นำเสนอหลักสูตรเด่นที่มีการผสมผสานจุดแข็งของครูเจ้าของภาษา (Native) และครูฟิลิปปินส์ (Filipino) เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการประสบความสำเร็จของนักเรียน Offline ที่สถาบันนั่นเอง

คุณสมบัติของครูผู้สอน

 • ผ่านการฝึกสอนที่สถาบันภาษา CIP : 80 ชั่วโมงขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตร TESOL : 120 ชั่วโมงขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเป็นครูสอนภาษา : มากกว่า 12 เดือน

วัน-เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)
 • เวลาทำการ: 07.30 – 16.00 น. (เวลาไทย)
 • คาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว): คาบละ 45 นาที
 • คาบเรียนกลุ่ม: คาบละ 40 นาที
[THAISUB] WHAT MAKES CIP ONLINE DIFFERENT FROM OTHERS?

สวัสดีค่ะ วันนี้ Engclues.com และ Engclues-Online English ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนักเรียนและครูจากสถาบันภาษา CIP English School – No. 1 Native School in the Philippines เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ ว่ามีข้อแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ อย่างไร ^_^นักเรียนในบทสัมภาษณ์นี้เป็นอดีตนักเรียนที่เรียนแบบ Offline (คือเรียนที่สถาบันภาษาในฟิลิปปินส์) แต่ด้วยข้อจำกัดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นแบบ Online แทนค่ะ โดยชั้นเรียนออนไลน์นี้ เป็นการเรียนแบบเต็มวัน ที่นำเอาหลักสูตรของ Offline มาอยู่บนแพลตฟอร์ม Online นั่นเอง!✴️✴️✴️ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเต็มวันก็มีนะ !! ✴️✴️✴️สถาบันภาษา CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมมือกับ Engclues ขอนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ยกหลักสูตรแบบออฟไลน์ (หรือหลักสูตรที่ปกติเปิดสอนในสถาบันภาษา) มาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว ! 💻 เกี่ยวกับ CIP Online 2 (Special / Full-Time Online Course) 💻CIP Online ได้เริ่มบริการนี้สำหรับนักเรียนขึ้นมา เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกยากที่จะเดินทางไปมาได้โดยสะดวกอย่างเช่นก่อนหน้า แม้จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆ ก็ตาม ทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตร Offline (การเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาโดยตรง) ที่มีประสิทธิภาพให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบ Online ด้วย โดยวิธีการนี้จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย และปลอดภัย เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของตนเองสถาบันภาษา CIP จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ใช้เวลากว่า 13 ปี ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณครูที่มีคุณภาพ สถาบันจึงได้นำเสนอหลักสูตรเด่นที่มีการผสมผสานจุดแข็งของครูเจ้าของภาษา (Native) และครูฟิลิปปินส์ (Filipino) เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการประสบความสำเร็จของนักเรียน Offline ที่สถาบันนั่นเอง 👩‍🏫 คุณสมบัติของครูผู้สอน 👨‍🏫- ผ่านการฝึกสอนที่สถาบันภาษา CIP : 80 ชั่วโมงขึ้นไป- ได้รับประกาศนียบัตร TESOL : 120 ชั่วโมงขึ้นไป- มีประสบการณ์การเป็นครูสอนภาษา : มากกว่า 12 เดือน📆 วัน-เวลาทำการ ⏰- วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)- เวลา 07.30 – 16.00 น. (เวลาไทย)✴️ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่าย ได้ที่ …>> หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเต็มวัน : https://www.engclues.com/online-english/cip-online-2-special-full-time-online-course/>> หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ (แบบปกติ) : https://www.engclues.com/online-english/cip-online-regular-online-course/สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่#Engclues #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโทร 02-1687709, 086-4692954 // Line ID: engclues // engclues@engclues.comwww.engclues.com#ภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาออนไลน์ #StudyOnline #StudyEnglishinPhilippines #CEBU #TOEFL #IELTS #TOEIC #ESL #인터내셔널스쿨 #국제학교 #국제학부 #유학 #어학연수 #가족연수 #캠프 #온라인영어 #Clark #Baguio #Subic #Davao #onlineenglish#CIPOnline #CIPEnglishSchool #CIPSchool

โพสต์โดย Engclues-Online English เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

รายละเอียดของหลักสูตร

ESL COURSES

 • Native Premium: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง, หรือนักเรียนที่ต้องการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพื่อการทำงาน/การท่องเที่ยว, หรือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาการออกเสียง การแสดงออกและการจัดกลุ่มคำให้สละสลวยและเป็นธรรมชาติ โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาใช้ในการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน รวมไปถึงการแสดงออก ข้อดีของการพูดและฟังกับเจ้าของภาษาก็คือนักเรียนสามารถเรียนรู้ว่าเจ้าของภานั้นออกเสียง, แสดงออก, หรือใช้คำศัพท์แบบไหนในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการเขียน ครูเจ้าของภาษาจะช่วยแก้ไขงานเขียนของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้กลุ่มคำต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
 • Native Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลาง (upper-intermediate), ผู้ที่วางแผนจะปูพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมสอบในภายหลังหรือวางแผนจะเรียนภาษาในระยะยาว, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ในการพูดและเขียน, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยคที่ถูกต้องกับครูเจ้าของภาษา หรือผู้ที่มีแผนการเรียนของตัวเอง โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ CIP นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับทั้งครู native และครูฟิลิปปินส์ ในคาบเรียนเดี่ยว ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์, การอ่าน, การเขียน และคำศัพท์จากครูฟิลิปปินส์ และได้เรียนการพูด, การออกเสียง, การแสดงออกที่มีประโยชน์จากครู native
 • Classic Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลาง (upper-intermediate), ผู้ที่วางแผนจะปูพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมสอบในภายหลัง หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามแบบฉบับการเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม ซึ่งจะไม่เหมือนกับการเรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษาซึ่งมีเพียงการเรียนคาบกลุ่มเพียงอย่างเดียว การเรียนภาษาในฟิลิปปินส์จะมีการจัดคาบเรียนอย่างสมดุลระหว่างคาบเรียนเดี่ยวและคาบกลุ่ม ทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการพูดได้มากขึ้น และเรียนได้อย่างเข้มข้นมากกว่าในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าด้วย
 • Young Learners: เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง, เด็กๆ ที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับคู่สนทนาที่มาจากชาติอื่นๆ หรือสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหลักสูตรนี้ ทั้งครู native และครูฟิลิปปินส์จะช่วยผู้เรียนให้พัฒนาทักษะทางภาษาของพวกเขาด้วยการเรียนที่สนุกสนานเพลิดเพลินและสอนด้วยความเข้าใจผู้เรียน อีกทั้งยังแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ดีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทางสังคมด้วย
 • Light Course A: เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนต่อวันค่อนข้างน้อย, ผู้เรียนที่ต้องการจะมีประสบการณ์การเรียนหลักสูตร Online Special ของสถาบัน ก่อนที่จะตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ, ผู้เรียนที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติกับครู native โดยหลักสูตรนี้จะมีโครงสร้างของหลักสูตร Online Special ที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบ Offline (การเรียนที่สถาบันภาษา) ซึ่งหลักสูตรที่มีการผสมผสานการเรียนการสอนทั้งของครู native และครูฟิลิปปินส์นี้ จะช่วยให้เกิดความสมดุลของประสบการณ์การเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนไม่เพียงได้เรียนการพูดและการเขียนกับครู native (ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การออกเสียง การแสดงออก และการใช้กลุ่มคำที่เจ้าของภาษามักใช้บ่อยๆ) แต่ยังได้เรียนวิชาอื่นๆ กับครูฟิลิปปินส์ซึ่งจะช่วยพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย
 • Light Course B: เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนต่อวันค่อนข้างน้อย, ผู้เรียนที่ต้องการจะมีประสบการณ์การเรียนหลักสูตร Online Special ของสถาบัน ก่อนที่จะตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ, ผู้เรียนที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่กุญแจสำคัญของภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรแนะนำสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นหรือผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้นๆ ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ไวยาการณ์ หรือทักษะทั่วไปกับครูชาวฟิลิปปินส์ผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

TEST PREPARATION COURSES

Note: การทดสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Academic Module และ General Training Module โดย Academia Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์, พยาบาล ที่ต้องการเรียนต่อและฝึกฝนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วน General Training Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีแผนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเชิงวิชาการ เช่น ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ หรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน

 • IELTS Standard: การพัฒนาหลักสูตรของ CIP มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของครูฟิลิปปินส์และครู native ในด้านการพูด ครูฟิลิปปินส์จะเน้นไปที่กลยุทธ์ในการสอบ (การระดมความคิด, การจัดการอย่างเป็นระบบ) ในขณะที่ครู native จะเน้นไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องให้ถูกต้องและการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจะมีประสบการณ์ในการวางแผนที่ดีและสามารถผสมผสานระบบการเรียนการสอนที่นำเอาจุดแข็งของความแตกต่างของครูผู้สอนมาประยุกต์ใช้ได้
 • IELTS Speaking: เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนต่อวันค่อนข้างน้อย, ผู้เรียนที่ต้องการเรียน IELTS ในคาบเรียนสั้นๆ, ผู้เรียนที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การเรียน IELTS Speaking (ทักษะการพูดเพื่อสอบ IELTS) เท่านั้น โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การจัดการคำตอบที่จะนำมาซึ่งการตอบสนองที่เหมาะสม ในคาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ ผู้เรียนจะได้เรียนการระดมความคิดและการตอบคำถามให้อยู่ในกรอบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในคาบเรียนกลุ่มกับครู native ผู้เรียนจะได้เรียนการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบที่เจ้าของภาษามักจะใช้กัน
 • TOEIC Standard: ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่้ต้องการรู้ถึงความแตกต่างของลยุทธ์แบบต่างๆ ในการทำข้อสอบ TOEIC, ผู้ที่ทำงานในโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ งานจัดแสดงหรือนิทรรศการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในชีวิตประวัน, ผู้ที่ทำงานในฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย หรือแผนกช่างในธุรกิจระหว่างประเทศ, การค้าและอุตสาหกรรม ที่ต้องอาศัยภาษาอังกฤษในการทำงาน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้คะแนน TOEIC เพื่อยื่นประกอบการสมัครงาน ทั้งนี้ ในการสอบ TOEIC ผู้เรียนจะมีเวลาที่จำกัดในการตอบคำถามจำนวนมาก ซึ่งตรงข้ามกับการสอบ IELTS และ TOEFL โดยความคุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ครูของ CIP จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะของคำถามแต่ละประเภทจากคลังข้อสอบ และจำช่วยผลักดันในผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาของ ESL Courses

ตัวอย่างเนื้อหาของ Test Preparation Courses และ Young Learners English

คาบเรียนและตัวอย่างตารางเรียน

 • Native Premium : คาบเรียนเดี่ยวกับครู Native 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน
 • Native Standard : คาบเรียนเดี่ยวกับครู Native 1 คาบ, คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 7 คาบต่อวัน
 • Classic Standard : คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน
 • Light Course A : คาบเรียนเดี่ยวกับครู Native 1 คาบ, คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ, และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 3 คาบต่อวัน
 • Light Course B : คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 2 คาบ, และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 3 คาบต่อวัน
 • Premium YLE (Young Learner) : คาบเรียนเดี่ยวกับครู Native 2 คาบ และคาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 3 คาบ รวมได้เรียน 5 คาบต่อวัน
 • Intensive YLE (Young Learner) : คาบเรียนเดี่ยวกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ รวมได้เรียน 5 คาบต่อวัน
 • IELTS Standard : คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน
 • IELTS Speaking : คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ รวมได้เรียน 3 คาบต่อวัน
 • TOEIC Standard : คาบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับครู Native 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน

(*รายละเอียดคาบเรียนในแต่ละวัน, เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)

ตัวอย่างคาบเรียนและตารางเรียน

ตัวอย่างตารางเรียนในแต่ละวัน

ค่าใช้จ่าย (หน่วยเป็น USD; $)

*กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร/ระยะเวลาที่ต้องการอีกครั้งนะคะ*

ตารางค่าใช้จ่าย

โปรแกรมที่ใช้เรียน

ZOOM Cloud Meetings :

 • เป็นโปรแกรมการสื่อสารทางวีดิโอที่ใช้ง่าย และเอื้ออำนวยต่อการประชุมผ่านวีดิโอและเสียง ชั้นเรียนออนไลน์ แชท สัมมนาทางไกล ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ สามารถนำเข้าไฟล์วีดิโอแบบ HD และไฟล์เสียงได้สูงสุดถึง 1,000 วีดิโอ, ผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันและบันทึกข้อมูลได้, มีระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละการประชุม สามารถตั้งพาสเวิร์ดได้, สามารถบันทึกการประชุมเป็นไฟล์เก็บไว้หรืออัพขึ้น cloud ได้, สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Outlook, Gmail, iCal และมีฟังก์ชั่นการแชทในกลุ่ม, ค้นหาประวัติการสนทนา, และรองรับการโทรหากันทั้งแบบตัวต่อตัวหรือโทรแบบกลุ่ม เป็นต้น
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่ : Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, Mac OS, IOS และ Android

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

ตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น