Clark (คล้าก)

Clark (เมืองคล้าก)

 

เมืองคล้ากตั้งอยู่ที่จังหวัดพัมพังกะ เกาะลูซอน ใจกลางประเทศฟิลิปปินส์ โดยครอบคลุมพื้นที่ที่ล้วนแต่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงถึง 33,000 เฮกเตอร์ โดยมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ เมืองคล้ากเคยเป็นฐานทัพอากาศในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นจุดผ่านเข้าสู่หมู่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่สำคัญอีกด้วย เนื่องจากห่างจากประเทศฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในแถบเอเชียอื่นๆเพียง 3.5 ชั่วโมงเมื่อเดินทางทางอากาศ เมืองคล้ากยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านถนนหนทางและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การบิน และการท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์ นับว่าเป็นมหานครนานาชาติชั้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

เมืองคล้าก ถือเป็นเมืองศูนย์กลางที่รายล้อมด้วยเมืองใหญ่ที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวมากมาย อยู่ห่างจาก มะนิลา ซูบิก แซมบาเลส บาเกียว และเมืองโดยรอบอื่นๆ เพียง 1.5-2 ชั่วโมงหากโดยสารด้วยรถยนต์ โดยเมืองเหล่านี้ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีทั้งชายหาดสีขาว และสถานที่น่าดึงดูดใจทั้งทางบกและทางน้ำ และเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย นอกจากนี้ หากเดินทางด้วยเครื่องบินแล้ว จะใช้เวลาเดินทางจากเมืองคล้ากไปยังประเทศต่างๆในเอเชียเพียง 1.5-5 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งยังถือเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรม อัตราการเกิดมลพิษ และการเกิดการจราจรติดขัดอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้กลายเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวและเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและประกอบด้วยสถานศึกษาแบบนานาชาติ เพราะมีผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติมากมาย ยังเต็มไปด้วยสถาบันการศึกษาแบบนานาชาติและบริษัทข้ามชาติชั้นนำ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมอีกด้วย

เมืองคล้ากได้พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน รวมถึงสนามบินนานาชาติ Diosdado Macapagal International Airport (DMIA) จึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม ธุรกิจ และการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ จากกรุงมะนิลายังใช้เวลาขับรถเพียง 2-3 ชั่วโมงมายังเมืองคล้าก แม้จะเต็มไปด้วยร้านขายของ duty-free ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า รวมถึงที่พักและโรงแรมมากมาย แต่ก็ถือเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบสงบ หากเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในฟิลิปปินส์ ในเวลาว่างผู้คนในเมืองคล้ากนิยมพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะ ข้างทะเลสาบกว้าง อาจจะปิกนิกและพายเรือคายักเล่นกัน นอกจากนี้ เมืองคล้ากยังขึ้นชื่อเรื่องสนามกอล์ฟ และเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลบอลลูน ซึ่งมักจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี