[Articles] หลักสูตร IELTS คืออะไร?

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเวลาที่เราอยากเรียนภาษาอังกฤษ หนึ่งในตัวเลือกหลักสูตรของแต่ละสถาบันก็จะมีหลักสูตรเตรียมสอบอยู่ด้วย และในหลักสูตรเตรียมสอบนั้น ก็มักจะพบเห็น 3 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ IELTS, TOEFL และ TOEIC .. แล้วเจ้า 3 หลักสูตรนี้มันคือการสอบอะไรล่ะ? 🤔

🌻 วันนี้ Engclues.com / Engclues-Online English จะพาทุกคนมารู้จักการทดสอบแบบแรกกันก่อนค่ะว่า การทดสอบที่เราเรียกกันว่า IELTS นี้ มันคืออะไร?

💗 IELTS (International English Language Testing System) 💗
เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยผลสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ เช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

💗 รูปแบบของการสอบ IELTS 💗
การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

💗 การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 💗

1) เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules):
เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก นอกจากนี้ ในบางหลักสูตรและคณะของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ก็ยอมรับผลคะแนน IELTS ในการยื่นประกอบ portfolio เพื่อพิจารณาการสอบผ่านแบบ Fast Track อีกด้วย

2) เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules):
สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

(ข้อมูลจาก https://www.ielts.idp.co.th/what_is_ielts_th.aspx)


คุณกำลังวางแผนเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ/คณะที่เป็นภาคอินเตอร์ในหลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย, ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรืออยากขอทุนการศึกษาอยู่หรือเปล่าคะ?
ถ้าใช่..ผลคะแนนส่วนหนึ่งที่สถาบันต่างๆ ใช้พิจารณาร่วมด้วยก็คือคะแนน IELTS ค่ะ

💗 เรียน IELTS แบบเข้มข้นทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปเรียนในสถาบันภาษาได้ !

Engclues.com / Engclues-Online English ขอนำเสนอชั้นเรียนสอนสดแบบเรียลไทม์หลักสูตร IELTS กับครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรเตรียมสอบจากสถาบันภาษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำข้อสอบ เพื่อให้ได้คะแนนที่สูง และให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

💗 ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 96 USD / 4 สัปดาห์

💻 คลิกอ่านรายละเอียดของหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่

✔️ CIP Online Special โดยสถาบัน CIP : IELTS Standard, IELTS Speaking (คาบเรียนเดี่ยว + คาบกลุ่มทั้งกับครู Native และ Filipino)

✔️ CIP Online โดยสถาบัน CIP : Online IELTS Course (เฉพาะคาบเรียนเดี่ยว)

✔️ 11Talk โดยสถาบัน PIA : Regular IELTS (เฉพาะคาบเรียนเดี่ยว)

✔️ 11Talk โดยสถาบัน PIA : IELTS Expert (เฉพาะคาบเรียนเดี่ยว)

✔️ ClassLive โดยสถาบัน IDEA Education : CL IELTS Comprehensive (เฉพาะคาบเรียนเดี่ยว) / Semi CL IELTS Comprehensive (เฉพาะคาบเรียนกลุ่ม)

✔️ API Speak โดยสถาบัน API BECI : API IELTS (เฉพาะคาบเรียนเดี่ยว)