หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน EV Academy, Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน EV Academy เน้นการให้คำแนะนำในการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง โดยชั้นเรียนจะครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งการพูด,การฟัง,การอ่าน และการเขียน ผ่านการสื่อสาร นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์ทางการสอน ซึ่งเน้นความคล่องแคล่วและความถูกต้องในชั้นเรียน

  • SP1 : Intensive ESL จะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน (มีบังคับสอบคำศัพท์และประโยค + Self Study ทุกวัน, ไม่สามารถออกนอกโรงเรียนในวัน จ. – พฤ.)
  • SP2 : ESL Classic จะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน (ไม่มีบังคับสอบ, ไม่บังคับ Self Study, ออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวัน)
  • SP2 : Power Speaking 6 จะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน (ไม่มีบังคับสอบ, ไม่บังคับ Self Study, ออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวัน)
  • SP2 : Power Speaking 8 จะได้เรียนคาบเดี่ยว 8 คาบต่อวัน (ไม่มีบังคับสอบ, ไม่บังคับ Self Study, ออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวัน)
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *