หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

cpi-logo

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร สำหรับผู้เรียนขั้นเริ่มต้นไปจนถึงระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้น ได้แก่

  • General English Course โดยเรียนทั้งหมด 7 คาบ แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ
รายละเอียดคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน
  • Intensive English Course โดยเรียนทั้งหมด 8 คาบ แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มใหญ่กับครูเจ้าของภาษา 1 คาบ
รายละเอียดคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *