หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

Pre-TOEIC / TOEIC & TOEIC Guarantee

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน SMEAG จะเรียนที่ Capital Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Pre-TOEIC (สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น, ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า) และ TOEIC & TOEIC Guarantee
(ซึ่งหลักสูตร TOEIC Guarantee จะรับรองผลคะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเรียนระยะเวลาน้อยกว่านี้จะไม่รับรองผลคะแนนแต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีกำหนดคะแนนแรกเข้า)  

 • Pre-TOEIC : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มเลือก 4 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
 • TOEIC & TOEIC Guarantee :  ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มเลือก 4 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
  สำหรับ TOEIC Guarantee เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ รับรองผลคะแนนที่ 600, 700, 800 และ 900
  – รับรองผลที่คะแนน 600 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 30 / IELTS 3.0 / TOEIC 400 หรือ SMEAG 1H
  – รับรองผลที่คะแนน 700 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 50 / IELTS 4.0 / TOEIC 540 หรือ SMEAG 2M
  – รับรองผลที่คะแนน 800 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 5.0 / TOEIC 680 หรือ SMEAG 3L
  – รับรองผลที่คะแนน 900 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEIC 800 ขึ้นไป
  ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
  นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าน้ำ-ไฟ ค่าต่อวีซ่า ฯลฯ นักเรียนต้องชำระตามปกติ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *