หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

TOEIC & TOEIC Guarantee

หลักสูตร TOEIC & TOEIC Guarantee ของ BECI ดูแลโดยคุณครูที่ได้คะแนน TOEIC Official Test ดีเยี่ยม หลักสูตรนี้รับรองว่าคะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นกว่าคะแนนที่เคยสอบได้ครั้งก่อนหรือคะแนนที่สอบเข้า อาจายร์ผู้สอนได้เตรียมคำถามแบบต่างๆ กลยุทธในการทำข้อสอบ และการเตรียมตัวทั่วไปสำหรับการสอบ TOEIC ในหลักสูตรนี้คุณจะได้ทำการทดสอบทดลองในทุกๆสัปดาห์ ฝึกทดสอบจริงและคำศัพท์เพื่อเพิ่มทักษะ

ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนอย่างเข้มข้นถึง 11 คาบ: คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนกลางคืน 5 คาบ

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

เงื่อนไขของหลักสูตร Guarantee

  • จะต้องสมัครเรียนอย่างต่ำ 12 สัปดาห์ (ต้องมีคะแนนทดสอบจริงที่ยังใช้ได้ 1 ปี) กรณีสมัครเรียนต่ำกว่า 12 สัปดาห์จะไม่รับรองผลคะแนน
  • รับรองผลคะแนนที่ 700: ต้องมีคะแนนแรกเข้า TOEIC มากกว่า 400
  • รับรองผลคะแนนที่ 900: ต้องมีคะแนนแรกเข้า TOEIC มากกว่า 700
  • หรือสามารถใช้คะแนนสอบ Mock Test ของ BECI ยื่นแทนได้

กฏของห้องเรียน

  • ถ้านักเรียนไม่ได้คะแนนตามที่รับรองไว้หลังจากจบหลักสูตร จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน 100% จนกว่าจะได้คะแนนตามที่รับรองผล (ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชำระตามปกติ)
  • เงื่อนไขการรับรองผลจะถูกยกเลิกหากนักเรียนถูกทำโทษโดยกฎของสถาบันหรือเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนต่ำกว่า 95%

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

beci2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *