หลักสูตร RAPID PROGRESS 30/60 @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

cpi-logo

RAPID PROGRESS 30/60

หลักสูตร Rapid Progress 30 และ Rapid Progress 60 โดย สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย และต้องการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระยะเวลาสั้น แบ่งออกเป็น

  • Rapid Progress 30 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์ 
  • Rapid Progress 60 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์

ผู้เรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ และคาบกลุ่มเล็ก (4 คน) อีก 3 คาบ ต่อวัน

รายละเอียดคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *