หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

IELTS Standard / IELTS Sparta / IELTS Guarantee & Guarantee Special

IELTS มีการทดสอบ 2 ประเภท คือ Academic Module และ General Training Module โดย Academia Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์, พยาบาล ที่ต้องการเรียนต่อและฝึกฝนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วน General Training Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีแผนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเชิงวิชาการ เช่น ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ หรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน
หลักสูตร IELTS ของสถาบัน CIP แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ IELTS Standard, IELTS Sparta, IELTS Guarantee

  • IELTS Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า (แต่แนะนำสำหรับนกเรียนที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับตั้งแต่ A2+ หรือ Pre-Intermediate ในระบบ CEFR ขึ้นไป) สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ Native 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวม 6 คาบ, และคาบเลือกกับอาจารย์ Native 2 คาบ (คาบเลือกเรียนในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)
ตัวอย่างตารางเรียน
  • IELTS Sparta: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า (แต่แนะนำสำหรับนกเรียนที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับตั้งแต่ A2+ หรือ Pre-Intermediate ในระบบ CEFR ขึ้นไป) สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ Native 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ รวม 7 คาบ และมีคาบเรียน Night Class ในทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 20.00 – 22.00 น. ด้วย ,และคาบเลือกกับอาจารย์ Native 2 คาบ (คาบเลือกเรียนในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)
ตัวอย่างตารางเรียน
  • IELTS Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ Native 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ รวม 7 คาบ และมีคาบเรียน Night Class ในทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 20.00 – 22.00 น. ด้วย, และคาบเลือกกับอาจารย์ Native 2 คาบ (คาบเลือกเรียนในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี) 

โดยผู้เรียนต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแบ่งตามคะแนนที่รับรองผลดังนี้
– รับรองผลที่คะแนน 5.5: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละทักษะที่ 3.5 ขึ้นไป
– รับรองผลที่คะแนน 6.0: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าที่ 5.0 ขึ้นไป (over all)
– รับรองผลที่คะแนน 6.5: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าที่ 6.0 ขึ้นไป (over all)
– รับรองผลที่คะแนน 7.0: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าที่ 6.5 ขึ้นไป (over all)

ผลประโยชน์ของหลักสูตร IELTS Guarantee

  1. ฟรีค่าสอบ Official Test 1 ครั้ง
  2. หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย จะได้เรียนฟรีอีก 8 สัปดาห์ (ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องชำระตามปกติ)

ข้อกำหนด

  1. มีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ) ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 20.00 – 22.00 น.
  2. มีการทดสอบจำลองทุกวัน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *