หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

IELTS Bridge / IELTS Regular / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน Cebu International Academy (CIA) มุ่งเน้นไปที่การทำให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ IELTS Bridge (ระดับเริ่มต้น), IELTS Regular และ IELTS Guarantee (รับรองผลที่คะแนน 5.5 / 6.0 / 6.5) สำหรับหลักสูตรรับรองผลเป็นหลักสูตรที่ต้องลงเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ และต้องมีคะแนนแรกเข้าขั้นต่ำที่ 3.5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีคะแนนเป้าหมายที่ต้องการเป็นพิเศษ หรือยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเรียน สถาบันจะแนะนำให้เลือกเป็นหลักสูตร IELTS Regular น่าจะเหมาะสมกับความต้องการมากกว่า

 • IELTS Bridge: นักเรียนที่สนใจหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเรียนระยะเวลาขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ โดยไม่กำหนดคะแนนสอบแรกเข้า หลักสูตรนี้จะนำเสนอความจำเป็นของทักษะต่างๆ ในการทำข้อสอบ IELTS (ทั้ง Academic และ General) และค่อยๆ เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนผ่านคาบ IELTS Clinic ในขณะที่นักเรียนจะยังได้พัฒนาทักษะการสนทนาในคาบเรียน General ESL ด้วย ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • IELTS Regular: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนระยะเวลานานเท่าไหร่และไม่ได้มีเป้าหมายคะแนน IELTS ที่ต้องการเป็นพิเศษ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบ IELTS (ทั้ง Academic และ General) ตามกรอบระยะเวลาการเรียนตามที่ต้องการ ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • IELTS Garantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ โดยนักเรียนจะได้รับการคืนเงินค่าสอบ Official Test จากสถาบันหากนักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และหากนักเรียนทำคะแนนทดสอบจำลอง (mock test) ได้ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าเป็นจำนวน 3 ครั้ง นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

สถาบัน CIA รับรองผล IELTS ที่คะแนนดังต่อไปนี้

 • รับรองผลที่คะแนน 5.5: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 4 / TOEIC 480 / IELTS 3.5
 • รับรองผลที่คะแนน 6.0: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 5 / TOEIC 680 / IELTS 5.0
 • รับรองผลที่คะแนน 6.5: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 6 / TOEIC 780 / IELTS 6.0

เงื่อนไขของหลักสูตรรับรองผล

 1. ต้องเข้าเรียนอย่างต่ำ 95%
 2. ต้องเข้าทดสอบจำลองประจำสัปดาห์ (weekly mock test) 100%
 3. ต้องมีการพัฒนาคะแนนทดสอบจำลอง (mock test) อย่างต่อเนื่อง หากมีคะแนนลดต่ำลงกว่าการทดสอบจำลองของสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นจำนวน 3 ครั้ง นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล
 4. ต้องไม่ได้รับใบเตือนมากกว่า 2 ครั้ง
 5. ถ้าไม่สามารถเรียนได้จนครบระยะเวลาที่กำหนด (12 สัปดาห์) นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล

ผลประโยชน์ของหลักสูตรรับรองผล

 1. ฟรีค่าเล่าเรียน 4 สัปดาห์ (แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องเสียตามปกติ) ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามต้องการภายในหลักสูตร 12 สัปดาห์
 2. สถาบันจะคืนเงินค่าสอบ IELTS Public Test (9,300 เปโซ) ให้ กรณีที่นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตาม Target Score

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *