หลักสูตร IELTS Course @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

IELTS COURSE

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนรวมไปถึงความสามารถภาษาอังกฤษ มีวิชาให้เลือกทั้งหมด 9 วิชา ในหลักสูตรประกอบไปด้วยคลาสเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คลาสเรียนกลุ่มเล็ก 4 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเลือกจับคู่วิชากับหนังสือซึ่งมีให้เลือกถึง 9 เล่มจากสถาบันภาษาเช่น Cambridge ได้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอบคำศัพท์และการทดลองสอบเสมือนจริง

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

eg2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *