Category: ESL

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร สำหรับผู้เรียนขั้นเริ่มต้นไปจนถึงระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้น ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy มีหลักสูตร ESL อยู่ทั้งหมด 4 หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)