หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

TOEIC Standard / TOEIC Sparta / TOEIC Guarantee

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน CIP ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการวิธีการทำข้อสอบ TOEIC ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น, ผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงการโรงแรม สถานพยาบาล ภัตตาคาร การประชุมนานาชาติ ศูนย์การจัดนิทรรศการ และงานเกี่ยวกับกีฬาที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก, ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งด้านการจัดการ การขาย และช่างเทคนิค ในธุรกิจระหว่างประเทศ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการทำงาน หรือผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน

รายละเอียดคาบเรียน
รายละเอียดวิชาเรียน
  • TOEIC Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ + คาบเลือก 2 คาบ
ตัวอย่างตารางเรียน
  • TOEIC Sparta: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับตั้งแต่ A2 (CEFR) สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ + คาบเลือก 2 คาบ
ตัวอย่างตารางเรียน
  • TOEIC Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ + คาบเลือก 2 คาบ และมีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ)ด้วย

โดยผู้เรียนต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแบ่งตามคะแนนที่รับรองผลดังนี้
– รับรองผลที่คะแนน 700: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 250 ขึ้นไป
– รับรองผลที่คะแนน 800: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 300 ขึ้นไป
– รับรองผลที่คะแนน 900: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 350 ขึ้นไป

ผลประโยชน์ของหลักสูตร TOEIC Guarantee

  1. ฟรีค่าสอบ Official Test 1 ครั้ง
  2. หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย จะได้เรียนฟรีอีก 8 สัปดาห์ (ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องชำระตามปกติ)

ข้อกำหนด

  1. มีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ) ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 20.00 – 22.00 น.
  2. มีการทดสอบจำลองทุกวัน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *