หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

TOEIC Bridge / TOEIC Regular / TOEIC Guarantee

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Cebu International Academy (CIA) จะทำให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้สอบ TOEIC โดยแบ่งได้เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ TOEIC Guarantee (600/700/850), TOEIC Regular และ TOEIC Bridge ซึ่งหลักสูตร Guarantee จะเป็นหลักสูตรแบบ 3 เดือน (12 สัปดาห์) และเป็นหลักสูตรที่จะรับรองความสำเร็จในการทำคะแนนให้ได้ตามเป้าหมายของนักเรียน ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะได้ทำการทดลองสอบเสมือนจริง และต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยสถาบันจะเป็นผู้รับรองค่าสอบ Official Test ให้กรณีที่นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ตาม target score

 • TOEIC Bridge: นักเรียนที่สนใจหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเรียนระยะเวลาขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ โดยไม่กำหนดคะแนนสอบแรกเข้า หลักสูตรนี้จะนำเสนอความจำเป็นของทักษะต่างๆ ในการทำข้อสอบ และค่อยๆ เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนผ่านคาบ TOEIC Clinic ในขณะที่นักเรียนจะยังได้พัฒนาทักษะการสนทนาในคาบเรียน General ESL ด้วย ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มขนาดกลาง 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • TOEIC Regular: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนระยะเวลานานเท่าไหร่และไม่ได้มีเป้าหมายคะแนน TOEIC ที่ต้องการเป็นพิเศษ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบ TOEIC ตามกรอบระยะเวลาการเรียนตามที่ต้องการ ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • TOEIC Garantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ โดยนักเรียนจะได้รับการคืนเงินค่าสอบ Official Test จากสถาบันหากนักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และหากนักเรียนทำคะแนนทดสอบจำลอง (mock test) ได้ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าเป็นจำนวน 3 ครั้ง นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

สถาบัน CIA รับรองผล TOEIC ที่คะแนนดังต่อไปนี้

 • รับรองผลที่คะแนน 600: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 4 / TOEIC 380 / IELTS 3.0
 • รับรองผลที่คะแนน 700: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 5 / TOEIC 480 / IELTS 4.0
 • รับรองผลที่คะแนน 850: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ CIA Level 6 / TOEIC 780 / IELTS 6.0

เงื่อนไขของหลักสูตรรับรองผล

 1. ต้องเข้าเรียนอย่างต่ำ 95%
 2. ต้องเข้าทดสอบจำลองประจำสัปดาห์ (weekly mock test) 100%
 3. ต้องมีการพัฒนาคะแนนทดสอบจำลอง (mock test) อย่างต่อเนื่อง หากมีคะแนนลดต่ำลงกว่าการทดสอบจำลองของสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นจำนวน 3 ครั้ง นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล
 4. ต้องไม่ได้รับใบเตือนมากกว่า 2 ครั้ง
 5. ถ้าไม่สามารถเรียนได้จนครบระยะเวลาที่กำหนด (12 สัปดาห์) นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล

ผลประโยชน์ของหลักสูตรรับรองผล

 1. ฟรีค่าเล่าเรียน 4 สัปดาห์ (แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องเสียตามปกติ) ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามต้องการภายในหลักสูตร 12 สัปดาห์
 2. สถาบันจะคืนเงินค่าสอบ TOEIC Public Test (2,200 เปโซ) ให้ กรณีที่นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตาม Target Score

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *