หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

This image has an empty alt attribute; its file name is CBOA-logo.png

Pre-TOEIC / TOEIC

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA) เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังของนักเรียน หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนที่พวกเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ต่างประเทศ หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย คาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มขนาดเล็ก นักเรียนจะทำการทดสอบจำลองซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงทักษะการอ่านและการฟัง

  • แนะนำสำหรับคนที่เตรียมตัวไปทำงานกับบริษัทต่างชาติ
  • รายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสภาพการทำงานที่ยากขึ้น
  • ช่วยให้นักเรียนแข่งขันกับทั่วโลกได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในบริษัทระหว่างประเทศ
  • แนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มพูนทักษะการฟังและความเข้าใจในภาษาอังกฤษ

ในแต่ละวัน นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเลือกอีก 3 คาบ

ลักษณะหลักสูตร

  • TOEIC สำหรับผู้เริ่มต้น : Pre-TOEIC 4 สัปดาห์ + TOEIC 4 สัปดาห์
  • คนที่มีคะแนนสอบแบบทางการ หรือ คะแนนจากการทดสอบจำลองมากกว่า 450 คะแนน : TOEIC 8 สัปดาห์
  • สำหรับ Pre-TOEIC จะเป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำการทดสอบมาก่อน หรือสอบวัดระดับได้คะแนนต่ำกว่า 450
  • ตารางการทดสอบข้อสอบจำลอง: ทุกวันศุกร์ระหว่างคาบเรียน
  • การให้คำปรึกษา: วันจันทร์หลังจากทราบผลการทดสอบจำลอง
  • ถ้าไม่มีคาบเรียนกลุ่มที่เหมาะสมกับระดับทักษะของนักเรียน จะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวแทน ( ทดแทนคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ)
คลิกเพื่อขยายภาพ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *