หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

TOEIC Plan

หลักสูตร TOEIC ของ QQ English มีความมุ่งเน้นหลักคือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ที่จะตอบคำถาม และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคนิคในการทดสอบด้วยความมั่นใจ

  • TOEIC Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว TOEIC 3 คาบ + คาบเรียนเดี่ยว ESL 3 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ + คาบเรียนกลุ่มใหญ่ Night Classes (คาบเลือก) 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรของสถาบัน QQEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *