หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

TOEIC COURSE

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน EV Academy เป็นหลักสูตรเพื่อการสอบ TOEIC ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อนักเรียนที่ต้องการพัฒนาคะแนนสอบในช่วงเวลาสั้นๆ และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวสอบผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ทั้งนี้ จะมีการจำลองสอบ (Mock Test) ทุกสัปดาห์ด้วย

ในแต่ละวัน นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *