หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

This image has an empty alt attribute; its file name is EG-logo.jpg

TOEIC COURSE

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ได้คะแนน TOEIC น้อยกว่า 780 และต้องการคะแนนมากขึ้น

ในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอบคำศัพท์และการทดลองสอบเสมือนจริง ในคาบเรียนเดี่ยวจะประกอบไปด้วยบทเรียนพื้นฐานของ TOEIC และคาบเรียนกลุ่มเล็กผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการพูดมากขึ้น

หมายเหตุ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนน TOEIC ได้ 850 คะแนนทางสถาบันจะให้ผู้เรียนได้เรียนฟรีในระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะทำคะแนนได้

ข้อกำหนด

  • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC น้อยกว่า 250 คะแนน : จะต้องเรียนหลักสูตร Intensive ESL ใน 8 สัปดาห์แรกและเรียนหลักสูตร TOEIC 16 สัปดาห์
  • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 255 – 400 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 16 สัปดาห์
  • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 405 – 600 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 12 สัปดาห์
  • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 605 – 780 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 8 สัปดาห์
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

eg2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *