หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

TOEFL Course

ตั้งแต่ปี 1964 TOEFL ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินนักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่สนใจไปเรียน หรือจบการศึกษาที่ USA, Canada, Australia และ Great Britain คะแนน TOEFL ไม่ได้จำเป็นแค่สำหรับการจบการศึกษาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการรับเข้าทำงานในการจ้างพนักงานต่างชาติด้วย

จุดเด่นของหลักสูตร TOEFL ของสถาบัน PIA

  1. PIA ได้เตรียมการและทำวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร TOEFL มาตั้งแต่ปี 2008 และในที่สุดก็ได้เปิดตัวหลักสูตร TOEFL อย่างเป็นทางการ
  2. หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียนต่อในต่างประเทศ และต้องการความคุ้นเคยกับการเรียนเชิงวิชาการ และในภาษาอังกฤษระดับผู้เชี่ยวชาญ
  3. ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนแรกเข้าที่สถาบันกำหนดไว้ สถาบันจะแนะนำให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อน
  4. ณ ปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะคาบเรียนเดี่ยวและกลุ่มรวม 8 คาบ (เดี่ยว 4 คาบ, กลุ่ม 4 คาบ) ยังไม่รวมคาบเลือก โดยคาบเรียนกลุ่มจะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ช่วงขณะนั้นมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพียงแค่ 1 ท่าน สถาบันจะปรับจากคาบเรียนกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมดรวม 6 คาบ ยังไม่รวมคาบเลือก
  5. เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร Power ESL มาแล้วอย่างต่ำ 8-12 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตร TOEFL
รายละเอียดของคาบเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ *** 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *