หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

TOEFL Standard / TOEFL Guarantee

หลักสูตร TOEFL ของสถาบัน CIP เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปของสถาบันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์), ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่สำเร็จหลักสูตรอย่างต่ำ 2 ปีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้าง, นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบันในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาในหลักสูตรวิชาการที่เป็นที่ต้องการ, ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการทำงานด้านวิชาการในโรงเรียนที่มีภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้างในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปประมาณ 2 ปี เป็นต้น

รายละเอียดคาบเรียน
รายละเอียดวิชาเรียน
  • TOEFL Standard: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 5 คาบ
  • TOEFL Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 5 คาบ และมีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ)ด้วย

โดยผู้เรียนต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแบ่งตามคะแนนที่รับรองผลดังนี้
– รับรองผลที่คะแนน 75: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 12 ขึ้นไป
– รับรองผลที่คะแนน 85: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 15 ขึ้นไป
– รับรองผลที่คะแนน 100: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้าแต่ละพาร์ทที่ 20 ขึ้นไป

ผลประโยชน์ของหลักสูตร TOEFL Guarantee

  1. ฟรีค่าสอบ Official Test 1 ครั้ง
  2. หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย จะได้เรียนฟรีอีก 8 สัปดาห์ (ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องชำระตามปกติ)

ข้อกำหนด

  1. มีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ) ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 20.00 – 22.00 น.
  2. มีการทดสอบจำลองทุกวัน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *