Tag: review

หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

ตั้งแต่ปี 1964 TOEFL ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินนักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่สนใจไปเรียน หรือจบการศึกษาที่ USA, Canada, Australia และ Great Britain คะแนน TOEFL ไม่ได้จำเป็นแค่สำหรับการจบการศึกษาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการรับเข้าทำงานในการจ้างพนักงานต่างชาติด้วย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Pines International Academy (PIA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนน TOEIC ที่สูง เพื่อใช้สำหรับการทำงาน โดยการทดสอบ TOEIC เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่จะใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษของการทำงานในทุกๆ วันของผู้คน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEFL ของสถาบัน CIP เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปของสถาบันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์), ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่สำเร็จหลักสูตรอย่างต่ำ 2 ปีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้าง, นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบันในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาในหลักสูตรวิชาการที่เป็นที่ต้องการ, ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการทำงานด้านวิชาการในโรงเรียนที่มีภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้างในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปประมาณ 2 ปี เป็นต้น
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน CIP ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการวิธีการทำข้อสอบ TOEIC ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น, ผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงการโรงแรม สถานพยาบาล ภัตตาคาร การประชุมนานาชาติ ศูนย์การจัดนิทรรศการ และงานเกี่ยวกับกีฬาที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก, ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งด้านการจัดการ การขาย และช่างเทคนิค ในธุรกิจระหว่างประเทศ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการทำงาน หรือผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

IELTS มีการทดสอบ 2 ประเภท คือ Academic Module และ General Training Module โดย Academia Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์, พยาบาล ที่ต้องการเรียนต่อและฝึกฝนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วน General Training Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีแผนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเชิงวิชาการ เช่น ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ หรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน
หลักสูตร IELTS ของสถาบัน CIP แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ IELTS Standard, IELTS Sparta, IELTS Guarantee และ IELTS Guarantee Special
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

IELTS เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลที่มีการบริหารงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การทดสอบ IELTS ได้รับการออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน การทดสอบ IELTS เป็นการวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดย IELTS ของ Keystone Academy แบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตร คือ Pre-IELTS และ IELTS Guarantee
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร TOEIC ของ Keystone Academy เป็นหลักสูตรเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับการจ้างงานหรือนักเรียนที่ต้องการได้คะแนนที่ดีในระยะสั้น เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ไวยากรณ์, คำศัพท์, VISTABULARY, การฟัง, การเขียน และการพูดโดยอิงตามข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรคือ TOEIC Starter และ TOEIC Master
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของ QQ English มีความมุ่งเน้นหลักคือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ที่จะตอบคำถาม และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคนิคในการทดสอบด้วยความมั่นใจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน QQ English แบ่งออกเป็น 2 Plans ได้แก่ IELTS 4 Plan และ IELTS 6 Plan โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายๆ คน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ TOEIC Preparatory และ TOEIC General & Intensive
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)