Tag: english camp

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ SMEAG (Sparta Campus)

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ SMEAG (Sparta Campus)

Engclues.com ร่วมกับ SMEAG ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ขอเชิญน้องๆ อายุ 9 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน SMEAG Global Education Inc. (Sparta Campus) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 73,000 บาท (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและประกันเดินทางแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเองค่ะ)

(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ Idea Cebu

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ Idea Cebu

Engclues.com ร่วมกับ IDEA Education Summer Camp ขอเชิญน้องๆ อายุ 10 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน IDEA CEBU เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 4 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 72,000 บาท


(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)