Tag: เรียนภาษาอังกฤษที่บาเกียว

[Engclues Newsletter] Issue 77

[Engclues Newsletter] Issue 76

[Promotion] IELTS Sparta / Guarantee สถาบัน CIP (จำกัด 2 สิทธิ์)

[Promotion] IELTS Sparta / Guarantee สถาบัน CIP (จำกัด 2 สิทธิ์)

โปรโมชั่นแรงๆ ต้อนรับปีใหม่อย่างที่ 2 มาอีกแล้วจ้าา 📣
✨ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงถึง 30% และฟรีค่าสมัครมูลค่า 100 USD จำกัดสิทธิ์เพียง 2 ท่านเท่านั้น !!!! ✨

Engclues.com ร่วมกับสถาบันภาษาหนึ่งเดียวที่มีคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ Native เจ้าของภาษา ได้แก่ สถาบัน CIP English School – No. 1 Native School in the Philippines เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ มอบโปรโมชั่นแรงรับปีใหม่ 2563 สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตร IELTS Sparta หรือ IELTS Guarantee (หลักสูตรพัฒนาทักทักษะทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2020) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[Promotion] ESL Native Standard สถาบัน CIP (จำกัด 3 สิทธิ์)

[Promotion] ESL Native Standard สถาบัน CIP (จำกัด 3 สิทธิ์)

โปรโมชั่นแรงๆ ต้อนรับปีใหม่ มาแล้วจ้าา 📣
❤️ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงถึง 25% และฟรีค่าสมัครมูลค่า 100 USD จำกัดสิทธิ์เพียง 3 ท่านเท่านั้น !!!! ❤️

Engclues.com ร่วมกับสถาบันภาษาหนึ่งเดียวที่มีคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ Native เจ้าของภาษา ได้แก่ สถาบัน CIP English School – No. 1 Native School in the Philippines เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ มอบโปรโมชั่นแรงรับปีใหม่ 2563 สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตร ESL Native Standard (หลักสูตรพัฒนาทักทักษะทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2020)


(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[Engclues Newsletter] Issue 75

[Engclues Newsletter] Issue 74

หลักสูตร Business Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร Business Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

IDEA Academia นำเสนอหลากหลายหลักสูตรให้ผู้เรียนแต่ละคนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจและต้องการเตรียมตัวสำหรับอาชีพในแวดวงธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่แต่ต้องการพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานในระบบสากล หัวข้อที่เรียนจะครอบคลุมอยู่ในคาบเรียนตัวต่อตัว รวมไปถึง ทักษะการพูดและการฟังทางธุรกิจ พร้อมทั้งบทเรียนเพื่อการพัฒนาการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และการเขียนดหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาทักษะการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการอย่างมืออาชีพ เช่น การนำเสนอผลงาน และการประชุม ผ่านการเรียนคาบเรียนแบบกลุ่ม เป็นต้น
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน SMEAG, Cebu

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับภาษาที่ใช้ในธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่คำศัพท์และหัวข้อที่ใช้ในธุรกิจทั่วโลกและทักษะการสื่อสารต่างๆ ที่จำเป็นในสถานที่ทำงาน ที่ SMEAG มีหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสอบ BULATS จะรวมอยู่ในชั้นเรียนด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบไปจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

หลักสูตร Business ของสถาบัน CIA มีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งความจำเป็นและความซับซ้อนของภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วยกัน โดยการเรียนรู้คำและการแสดงออกที่มักใช้เพื่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารด้วยการเพิ่มจุดแข็งให้กับทักษะจำเป็นเดิมที่มีอยู่เพื่อให้สามารถใช้ในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจเอกสารการบริหารจัดการการจ้างงาน เรียนรู้ศัพท์ทางการตลาด จัดเตรียมเอกสาร การนำเสนอผลงาน โครงสร้างการเขียนอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร Business Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร Business English ของสถาบัน EV Academy จะเน้นความสำคัญไปที่ความสามารถในการพูด จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและคำศัพท์ทางธุรกิจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)