หลักสูตร RAPID 30/60 @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

CIP Logo

RAPID 30/60

หลักสูตร Rapid 30 และ Rapid 60 โดย สถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ไม่สามารถยืดหยุ่นตารางเวลาในการเรียนภาษาที่ต่างประเทศได้ แบ่งออกเป็น

  • Rapid 30 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์
  • Rapid 60 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์

หลักสูตร Rapid เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่แบ่งตามผลการสอบวัดระดับในการพูด, การฟัง, การเขียน, การอ่าน, ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ผู้เรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยวทั้งสิ้น 5 คาบ (เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 2 คาบ และเรียนกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ) และคาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบต่อวัน (ยังไม่รวมคาบเลือก)

โดยอาจารย์ทั้งเจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์จะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ทางภาษาที่มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นมากๆ นั่นเอง

ข้อกำหนดของหลักสูตร
รายละเอียดวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cip2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *