English Camp

#Engclues ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนอายุ 10-18 ปี มาใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าด้วยการไปค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมกันเถอะค่ะ~ ^_^
#CAMP #ENGLISHCAMP #SUMMERCAMP

“Summer Camp Program” ค่ายภาษาอังกฤษระยะสั้นช่วงปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคม ที่สถาบัน IDEA CEBU เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Idea English (IDEA English – Thailand)

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 6 – 24 ตุลาคม 2562
📌 ระยะเวลา : 19 วัน
📌 ราคา : 60,900 บาท

* นักเรียนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง สำหรับการขอเอกสาร W.E.G. [Waiver of Exclusion Ground] ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยและตม.ฟิลิปปินส์ ประมาณ 2,953 บาท

📌 ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ :
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พัก
– ค่าอาหาร
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– SSP [Special Study Permit]
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน
– ค่าหนังสือเรียน
– ค่านํ้า- ค่าไฟ
– ค่าบัตรนักเรียน
– ค่าประกันเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้องค่ะ)

📌 รายละเอียดคาบเรียนต่อวัน : การทดสอบคำศัพท์ประจำวัน + คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + คาบกิจกรรมตอนเย็น 1 คาบ
*วันจันทร์-พฤหัว คาบเรียนละ 45 นาที, วันศุกร์ คาบเรียนละ 40 นาที

📌 ห้องพัก : ห้องนอนแบบ 4 เตียง (พักแยกชาย-หญิง)

📌📌📌 โปรโมชั่นพิเศษ*
– กรณีสมัครเรียนภายใน 31 ก.ค. 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท
– กรณีสมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดอีกคนละ 1,000 บาทค่ะ

นอกจากจะได้เรียนภาษาอย่างเต็มที่แล้ว น้องๆ จะยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมกิจกรรมนอกสถานที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วย!!


รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

  1. ใบสมัคร Engclues ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  4. ค่ามัดจำโครงการ จำนวน 15,000 บาท (หักจากยอดเต็มในภายหลัง)

*หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอใบ Waiver of Exclusion Ground (WEG) จากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ซึ่งใบ WEG เป็นใบที่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางออกนอกประเทศกับผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง โดยต้องใช้ เอกสารตัวจริงและสำเนาเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ถ้ายังไม่ได้แปลสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาไทยให้ Engclues แปลได้ค่ะ)
3. พาสปอร์ตตัวจริงของนักเรียน
4. พาสปอร์ตตัวจริงของคุณพ่อหรือคุณแม่ (ที่เป็นผู้เดินทางไปยื่นเอกสารที่สถานทูต ท่านใดท่านหนึ่ง) และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่มีพาสปอร์ต สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนายื่นแทนได้ค่ะ)
5. แบบฟอร์มขอใบ WEG (ทาง Engclues เตรียมไปให้ค่ะ)

  *** กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับในพาสปอร์ต ทำให้ไม่ตรงกับในสูติบัตร จะต้องใช้สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้ที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษด้วย อย่างละ 1 ชุดค่ะ (ถ้ายังไม่ได้แปลสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาไทยให้ Engclues แปลได้ค่ะ)

การชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถแบ่งชำระค่ามัดจำ 15,000 บาทในวันสมัครและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันปิดรับสมัคร หรือเลือกชำระเต็มจำนวนภายในวันสมัครก็ได้ ทั้งนี้ การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่ามัดจำโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เจเอฟเอ็ม ฮับ จำกัด
10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น22 ห้อง 2204D
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-1687709, 086-4692954
อีเมล engclues@engclues.com
เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 9.30-17.30 น.

www.engclues.com

https://engcluesblog.wordpress.com

icon-fb-on Engclues.com

icon-yt-on Engclues Philippines

icon-ln-on Line ID : engclues

engclues-qrcode

GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู  เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์