English Camp

Engclues.com ร่วมกับ IDEA Education Summer Camp ขอเชิญน้องๆ อายุ 10 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน IDEA CEBU เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 4 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 72,000 บาท

* นักเรียนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง สำหรับการขอเอกสาร W.E.G. [Waiver of Exclusion Ground] ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย จำนวน 925 บาท และที่ตม.ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,000 บาท

📌 ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ :
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พักแบบ 4 ท่าน
– ค่าอาหาร
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– SSP [Special Study Permit]
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน
– ค่าหนังสือเรียน
– ค่านํ้า- ค่าไฟ
– ค่าบัตรนักเรียน
– ค่าประกันเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้อง และค่าธรรมเนียม WEG. ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และตม.ฟิลิปปินส์ สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีค่ะ)

📌 รายละเอียดคาบเรียนต่อวัน (จันทร์-ศุกร์) :
คาบทดสอบศัพท์ + คาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + คาบกิจกรรมตอนเย็น 1 คาบ
*คาบเรียนละ 45 นาที (วันศุกร์คาบเรียนละ 40 นาที)

📌 ห้องพัก : ห้องนอนแบบ 4 เตียง (พักแยกชาย-หญิง) สถาบันเป็นผู้จัดห้องพักให้

📌 ระยะเวลาการรับสมัคร: วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2563

❤️❤️❤️ ข้อเสนอพิเศษ ❤️❤️❤️

1. โปรโมชั่นสมัครคู่: รับส่วนลดท่านละ 1,500 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน (จนกว่าจะปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2563)

2. โปรโมชั่นสมัครล่วงหน้า: 

  • 2.1 รับส่วนลดท่านละ 1,500 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครภายในวันที่ 4 มกราคม 2563
  • 2.2 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2563 ค่ะ

อ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม: https://www.engclues.com/english-camp/new-summer-camp-in-cebu-2020-idea-cebu/


Engclues.com ร่วมกับ SMEAG ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ขอเชิญน้องๆ อายุ 9 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน SMEAG Global Education Inc. (Sparta Campus) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 73,000 บาท (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและประกันเดินทางแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเองค่ะ)

* นักเรียนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง สำหรับการขอเอกสาร W.E.G. [Waiver of Exclusion Ground] ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย จำนวน 925 บาท และที่ตม.ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,000 บาท

📌 ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ :
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พักแบบ 3 ท่าน
– ค่าอาหาร
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– SSP [Special Study Permit]
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน
– ค่าหนังสือเรียน
– ค่านํ้า- ค่าไฟ
– ค่าบัตรนักเรียน
– ค่าประกันเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้อง และค่าธรรมเนียม WEG. ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และตม.ฟิลิปปินส์ สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีค่ะ)

📌 รายละเอียดคาบเรียนต่อวัน (จันทร์-ศุกร์) :
คาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) 4 คาบ + คาบกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนพิเศษ 1 คาบ + คาบกิจกรรมตอนเย็น 1 คาบ
*คาบเรียนละ 45 นาที

📌 ห้องพัก : ห้องนอนแบบ 3 เตียง (พักแยกชาย-หญิง) สถาบันเป็นผู้จัดห้องพักให้

📌 ระยะเวลาการรับสมัคร: วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563

❤️❤️❤️ ข้อเสนอพิเศษ ❤️❤️❤️

โปรโมชั่น ค่ายภาษาอังกฤษของสถาบัน SMEAG สำหรับผู้สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2563

  1. รับส่วนลด 1,000 บาท
  2. กรณีสมัคร 2 ท่านขึ้นไปพร้อมกัน รับส่วนลดเพิ่มท่านละ 500 บาทค่ะ

อ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม: https://www.engclues.com/english-camp/new-summer-camp-in-cebu-2020-smeag-sparta-campus/


นอกจากจะได้เรียนภาษาอย่างเต็มที่แล้ว น้องๆ จะยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมกิจกรรมนอกสถานที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วยค่ะ

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#Engclues #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
โทร 02-1687709, 086-4692954 // Line ID: engclues // engclues@engclues.com
www.engclues.com ,