หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

IELTS 4 Plan / IELTS 6 Plan

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน QQ English แบ่งออกเป็น 2 Plans ได้แก่ IELTS 4 Plan และ IELTS 6 Plan โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายๆ คน

  • IELTS 4 Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว IELTS 4 คาบ + คาบเรียนเดี่ยว ESL 2 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนหลุ่มใหญ่ Night Classes (คาบเลือก) 2 คาบ
  • IELTS 6 Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว IELTS 6 คาบ + คาบเรียน Callan Method 1 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ และคาบเรียนหลุ่มใหญ่ Night Classes (คาบเลือก) 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรของสถาบัน QQEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *