หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

IELTS Preparatory / IELTS General & Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ IELTS Preparatory, IELTS General & Intensive และ IELTS Guarantee

  • IELTS Preparatory ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 3 คาบและคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ มีตัวเลือกเสริมคือการทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • IELTS General & Intensive ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 (General) หรือ 5 (Intensive) คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝน 2 คาบต่อวัน โดยในแต่ละวันคาบฝึกฝนจะเปลี่ยนวิชากันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน บังคับทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดคาบเรียน
  • IELTS Garantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มของหลักสูตร (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) และมีกำหนดคะแนนแรกเข้าด้วย ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝนอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบเรียนและตัวอย่างตารางเรียน

สถาบัน CPI รับรองผล IELTS ที่คะแนนดังต่อไปนี้

  • รับรองผลที่คะแนน 4.5: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ TOEIC 400 / IELTS 3.0
  • รับรองผลที่คะแนน 5.5: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ TOEIC 650 / IELTS 4.5
  • รับรองผลที่คะแนน 6.5: ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าที่ TOEIC 750 / IELTS 5.5

ผลประโยชน์ของหลักสูตรรับรองผล: ฟรีค่าสอบ IELTS Official Test 1 ครั้งเท่านั้น และจะมีการทดสอบจำลอง (Mock Test) ทุกวันเสาร์ โดยจะมีการสอบในเดือนสุดท้ายของการเรียน, หากหลังจากจบ 12 สัปดาห์แล้ว นักเรียนไม่สามารถทำคะแนนตาม Target Score ได้ นักเรียนจะได้เรียนต่อโดยที่จะฟรีค่าเล่าเรียนไปจนกว่านักเรียนจะสอบได้ตามคะแนนเป้าหมาย (แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องชำระตามปกติ)

เงื่อนไขของหลักสูตรรับรองผล

  • นักเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างต่ำ 95% ขึ้นไป สำหรับคลาสเรียนบังคับ นักเรียนไม่สามารถขาดเรียนได้ ยกเว้น กรณีปัญหาด้านสุขภาพ/อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  • ได้รับใบเตือนได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่เรียนอยู่ หากนักเรียนทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว ผลประโยชน์ต่างๆ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *