หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

Pre-IELTS / IELTS / IELTS Guarantee

1. หลักสูตร Pre-IELTS / IELTS ของสถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำการทดสอบมาก่อน โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแผนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่จะอพยพย้ายถิ่นฐาน หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย คาบเรียนเดี่ยวและคาบเรียนกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในเรื่องของทักษะการพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน

 • เหมาะสำหรับคนที่เตรียมตัวเรียนต่อ / เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • แนะนำสำหรับคนที่เตรียมตัวเพื่อทำงานในบริษัทต่างชาติ หรือบริษัทในต่างประเทศ
 • หลักสูตรจะช่วยนักเรียนประสบความสำเร็จในคะแนนที่ต้องการและ ได้ทักษะภาษาที่จำเป็นสำหรับการอพยพย้ายถิ่นฐาน
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในขั้นที่สูงขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารให้พูดได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

หลักสูตรนี้ ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเลือกอีก 3 คาบ

รูปแบบของหลักสูตร

 • ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ในภาษาอังกฤษและทักษะทางภาษาที่กว้างและลึกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปรับใช้ได้ง่ายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 • เลือกจาก 2 รูปแบบคือ IELTS Academic กับ IELTS General Training
 • การจำลองสอบมีให้ทดสอบทุกวันศุกร์ ระหว่างคาบเรียน เพื่อมั่นใจว่านักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • คุณครูผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยนักเรียนหาคะแนนเป้าหมายที่เหมาะสม
 • การให้คำปรึกษาจะมีขึ้นในวันจันทร์หลังจากผลการทดสอบจากแบบจำลองประกาศแล้ว

2. หลักสูตรแบบรับรองผลคะแนน IELTS Guarantee ของ CBOA มีรับรองผลที่คะแนน 5.5, 6.0 และ 6.5 โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแบบ 8 สัปดาห์ และแบบ 12 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างของหลักสูตร
 • รับรองผลคะแนนที่ 5.5 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 4.0
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.0 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 5.0
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.5 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 6.0
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

*ในทุกๆวิชา นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานและทำให้เสร็จภายในวันนั้นๆ

 • เข้าเรียน 12 คาบเรียนทุกวัน ยกเว้น วันหยุดสุดสัปดาห์
 • ถ้าไม่มีคาบเรียนกลุ่มที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน จะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวแทน (แทนคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ)
 • นี่คือข้อบังคับในการเข้าเรียนทั้งคาบเรียนทั่วไปและคาบเรียนด้วยตัวเอง
 • ข้อบังคับในการเรียนด้วยตัวเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหนึ่งในคาบเรียนเลือกตอนเย็น ผ่านการปรึกษากับเจ้าหน้าที่

ผลประโยชน์ของ IELTS Guarantee

 • ทดสอบ IELTS Official Test ฟรี: 1 ครั้ง
 • ทดสอบแบบจำลองฟรี (Mock Test) : รวมทั้งหมด 9 ครั้ง สำหรับหรับหลักสูตร 8 สัปดาห์ และ 10 – 11 ครั้ง สำหรับหลักสูตร 12 สัปดาห์
 • ฟรีค่าสอนนอกเวลา: ถ้านักเรียนทำคะแนนไม่ได้ตามเป้าหมาย ทางสถาบันจะรับรองค่าเรียนนอกเวลาให้อีก 4 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่พัก และค่าใช้จ่ายจิปาถะ) นักเรียนต้องออกเองตามปกติ

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • หลักสูตรนี้ดูแลโดยคุณครูที่สอนนักเรียนในระดับสูง (Advance)
 • ตารางของ CBOA มีการทดสอบ IELTS เสมือนจริง 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจก่อนการทดสอบจริง
 • การทดสอบ IELTS จำลอง (Mock Test) มีทุกวันเสาร์ตอนเช้า
 • สัปดาห์ก่อนการทดสอบจริงจะมีการทดสอบ IELTS จำลองทุกวัน (Daily Mock Test)
 • ฝึกฝนการพูดและการเขียน IELTS ฟรี
 • ฟรีค่าสอนนอกเวลาอีก 4 สัปดาห์เพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย (ในกรณีที่สอบไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งแรก)

นโยบายหลักสูตร IELTS Guarantee

ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์

 • นักเรียนต้องไม่ก่อความรุนแรงผิดกฎสถาบันแม้แต่ครั้งเดียว
 • ไม่ขาดเรียนทั้งคาบเรียนทั่วไป คาบเรียนพิเศษ (ทั้งเช้า-เย็น) การทดสอบจำลอง และการทดสอบจริง
 • กรณีขาดเพราะป่วย: ถ้าเข้าเรียนต่ำกว่า 95% เนื่องจากป่วยต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาล ไม่ใช่พยาบาลของสถาบัน เพราะทางสถาบันจะไม่รับรองคะแนนให้
 • ค่าสอนนอกเวลาอีก 8 สัปดาห์ถูกครอบคลุมโดยทางสถาบัน ถ้ามีคะแนนการทดสอบจำลองลดลงน้อยกว่า 2 ครั้ง  คะแนนที่ลดลงขึ้นอยู่กับคะแนนล่าสุดที่ทำการทดสอบ โดยหากครั้งที่ 3 ที่คะแนนการทดสอบจำลองลดลงนั้น ผลประโยชน์ของหลักสูตร IELTS Guarantee จะถูกตัดสิทธิ์
 • หลังจากทดสอบ Official Test และนักเรียนต้องเดินทางกลับก่อนโดยที่ผลคะแนนยังไม่ออก (ใช้เวลา 2 สัปดาห์) ถ้านักเรียนเลือกเรียนต่อ พวกเขาจะได้รับการทดสอบจริงในทุกเดือน นักเรียนต้องจ่ายเงินเนื่องจากต่อเวลาเพิ่ม ถ้าเปลี่ยนหลักสูตรจะไม่มีการคืนเงิน เมื่อทำการย้ายหลักสูตรผลประโยชน์จากหลักสูตร IELTS Guarantee จะถูกยกเลิก และเป็นไปตามข้อบังคับ แผนการของทางสถาบัน
แผนการเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *