หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

IELTS Foundation / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน BECI แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Foundation และ IELTS Guarantee มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นด้วยอุปกรณ์และสื่อการสอนคุณภาพสูง ทีมงานจะให้การดูแลนักเรียนเป็นพิเศษโดยเข้าตรวจสอบและคอยดูแลในคาบเรียนทั่วไป คาบเรียนด้วยตัวเอง และแม้กระทั่งการทดสอบคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ คาบเรียน IELTS Guarantee จะเปิดรับนักเรียนแค่ 20 คนเท่านั้น ซึ่งจะเปิดรับ 1 ครั้งในทุกๆ 4 สัปดาห์ นักเรียนที่ระดับต่ำกว่าหลักสูตร Foundational IELTS ควรเรียนพื้นฐาน IELTS ก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับไปสู่หลักสูตร Guarantee เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงคนอังกฤษ และเพื่อให้มีเนื้อหาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทางสถาบันจึงได้เพิ่ม BBC broadcasting และ TED ไปในการเรียนในคาบเรียนกลุ่มด้วย  

 • IELTS Foundation: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่ม 3 คาบ และคาบเรียนตอนกลางคืนอีก 2 คาบต่อวัน
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
 • IELTS Guarantee: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่ม 3 คาบ และคาบเรียนตอนกลางคืนอีก 2 คาบต่อวัน
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

เงื่อนไขการรับประกันหลักสูตร IELTS Guarantee

เงื่อนไข: สมัครเข้าเรียนอย่างต่ำ 12 สัปดาห์ (ต้องมีคะแนสอบจริงที่ใช้ได้ต่ำกว่า 1 ปีในการยื่นคะแนนแรกเข้า)

เงื่อนไขการรับประกัน:

 • รับประกัน 5.5: คะแนนสอบแรกเข้า 4.0
 • รับประกัน 6.0: คะแนนสอบแรกเข้า 5.0
 • รับประกัน 6.5: คะแนนสอบแรกเข้า 6.0
 • รับประกัน 7.0: คะแนนสอบแรกเข้า 6.5
 • Foundation IELTS: เข้าสอบ Foundation ~ Elementary2

ข้อมูลอื่นๆ

 • ถ้านักเรียนมีคะแนนแบบ Academic สถาบันจะรับรองคะแนนแบบ Academic ถ้ามีคะแนนแบบ General สถาบันจะรับรองคะแนนแบบ General
 • นักเรียนจะได้ทดสอบ Official Test หลังจากสัปดาห์ที่ 10 ที่ศูนย์การทดสอบในเมืองบาเกียว ถ้าคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจ จะได้ฟรีค่าเรียนนอกเวลาจนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นักเรียนต้องจ่ายตามปกติ เช่น ค่าที่พัก ค่าต่อวีซ่า และอื่นๆ)
 • ทางสถาบันออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ Official Test ให้
 • เงื่อนไขการรับรองจะถูกยกเลิกถ้านักเรียนได้รับการทำโทษจากทางสถาบันหรืออัตราการเข้าเรียนต่ำกว่า 95%

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

beci2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *