หลักสูตร Family Camp @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

cpi-logo

FAMILY CAMP

หลักสูตร Family Camp โดย สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

แบ่งออกเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กและหลักสูตรสำหรับผู้ปกครอง

รายละเอียดของหลักสูตร

  • หลักสูตรสำหรับเด็ก (Junior) : เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยนักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ คาบกลุ่มเล็ก (4 คน) 1 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ (8 คน) กับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ รวม 7 คาบต่อวัน
รายละเอียดของคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน
  • หลักสูตรสำหรับผู้ปกครอง (Guardian Program (Diet G.E)) : นักเรียนจะได้เรียนเรียนคาบเดี่ยว 2 คาบ คาบกลุ่มเล็ก (4 คน) 1 คาบ และคาบกลุ่มใหญ่ (8 คน) 1 คาบ รวม 4 คาบต่อวัน
รายละเอียดของคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *