หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน QQEnglish แบ่งออกได้เป็น 4 plans ดังต่อไปนี้

  • Super Light Plan: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวจำนวน 3 คาบ, คาบกลุ่มเล็กจำนวน 1 คาบ และคาบเลือก (Big Night Group Classes) อีกจำนวน 2 คาบต่อวัน
  • Light Plan: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวจำนวน 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็กจำนวน 2 คาบ และคาบเลือก (Big Night Group Classes) อีกจำนวน 2 คาบต่อวัน
  • Standard Plan: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวจำนวน 6 คาบ, คาบกลุ่มเล็กจำนวน 2 คาบ และคาบเลือก (Big Night Group Classes) อีกจำนวน 2 คาบต่อวัน
  • Superior Plan: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวจำนวน 8 คาบ และคาบเลือก (Big Night Group Classes) อีกจำนวน 2 คาบต่อวัน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรของสถาบัน QQEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *