หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Pines International Academy (PIA) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ PIA สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อให้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนทักษะทั้ง 4 ในการเรียนภาษาและพัฒนาทักษะเหล่านั้น คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรดังนี้

  • Power ESL : หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานวิธีการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูงสุด อย่างไรก็ตาม Communicative Language Teaching (CLT) หรือการสอนภาษาโดยการสื่อสารจะเป็นวิธีการหลักที่ถูกนำมาใช้ โดย CLT จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสบทเรียนด้านการสื่อสารที่ใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งทำให้การเรียนสนุกมากขึ้น มีประโยชน์มากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ภายนอกห้องเรียนได้จริง โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 4 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 2 คาบ
รายละเอียดวิชาเรียนแบ่งตามผลสอบวัดระดับ
  • Intensive ESL : เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทักษะการพูดมากขึ้น โดยมีคาบเรียนตัวต่อตัวที่เพิ่มขึ้นจากหลักสุตร Power ESL เพื่อที่จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ นักเรียนส่วนมากเลือกหลักสูตร Intensive ESL ในการเตรียมตัวสำหรับแผนต่อๆไป เช่น สอบเข้า, สัมภาษณ์งาน เป็นต้น โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 2 คาบ
รายละเอียดวิชาเรียนแบ่งตามผลสอบวัดระดับ
  • Premium ESL : เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนเน้นในทักษะและวิธีการเรียนที่ต้องการ การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ นักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรวิชาเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแผนและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนได้มากกว่า 4 – 8 สัปดาห์, ผู้ที่ต้องการเรียนตัวต่อตัวเท่านั้น หรือผู้ที่หาหลักสูตรที่จะเรียนไม่ได้ เพราะหลักสูตรวิชาเรียนไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 7 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • Speaking Master : (หลักสูตรใหม่ กฎระเบียบแบบ Sparta เท่านั้น) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นหลัก โดยการฝึกฝนและการใช้วลีหรือสำนวนต่างๆ ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกุญแจสำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ “การหมั่นทบทวนและการฝึกทำซ้ำๆ” นั่นเอง

– การันตีจำนวนวลีสำคัญที่ต้องรู้ขั้นต่ำ 500 วลีภายใน 4 สัปดาห์
– นำเสนอวลีที่เป็นประโยชน์มากกว่า 2,500 วลี ภายใน 20 สัปดาห์
– เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนผ่านการฝึกฝนแบบ Sparta
– ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์และการผันกริยาได้ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ
– เพิ่มโอกาสในการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
– มีการทดสอบสั้นๆ ทุกวัน (วันละ 3 ครั้ง)
โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, Self-Review 2 คาบ, Test&Review 1 คาบ และคาบกลุ่ม Night Class อีก 3 วิชา

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ *** 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *