หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Cebu เรียกว่า “Power Speaking” เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งความลื่นไหล ความชัดเจน ความถูกต้อง และสำเนียงการพูด ทั้งนี้ ผู้เรียนก็จะยังได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียนด้วยเช่นกัน

คาบเรียนของหลักสูตร Power Speaking มีคาบเรียนเป็นแบบคาบเดี่ยว (1 : 1) เป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายถึงการที่ผู้เรียนจะสามารถปรับแก้ข้อบกพร่องของตัวเองได้ถูกจุด และได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนอื่นทั้งคาบฝึกฝนการพูด คาบการสอบคำศัพท์ทุกเช้า (บังคับ) และยังมีคาบการศึกษาด้วยตนเองอีกด้วย

  • Value ESL Program : เป็นหลักสูตรแพ็คเกจราคาประหยัด (รวมค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าอาหาร) ที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นโปรแกรมพิเศษ โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 3 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มเลือกอื่นๆ และมี Vocabulary Test ตอนเช้าอีก 1 คาบ (ห้องพักเป็นห้อง 3 หรือ 4 ท่าน, สถาบันเป็นผู้จัดให้)
  • Power Speaking : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Vocabulary Test และ Optional Classes เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts เป็นต้น 
  • Power Speaking One-to-One 5 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้อื่นๆ ได้แก่ Vocabulary Test และ Optional Classes เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts เป็นต้น  
  • Power Speaking One-to-One 6 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้อื่นๆ ได้แก่ Vocabulary Test และ Optional Classes เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts เป็นต้น 
  • Power Speaking One-to-One 7 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 7 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้อื่นๆ ได้แก่ Vocabulary Test และ Optional Classes เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts เป็นต้น 
  • Power Speaking One-to-One 8 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 8 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้อื่นๆ ได้แก่ Vocabulary Test และ Optional Classes เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts เป็นต้น 
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idc2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *