หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

E&G logo

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง

  • Comprehensive Course สำหรับผู้เรียนขั้นต้น โดยจะเรียน 10 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่ม 4 ชั่วโมง และคาบเรียนด้วยตัวเองอีก 2 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน
  • Intensive Course เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคาบเรียนเดี่ยวมากขึ้น สำหรับผู้เรียนขั้นต้นและผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด โดยจะเรียน 8 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 5 ชั่วโมง และคาบเรียนกลุ่ม 3 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

eg2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *