หลักสูตร Business Course @ สถาบัน SMEAG, Cebu

Business Course

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับภาษาที่ใช้ในธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่คำศัพท์และหัวข้อที่ใช้ในธุรกิจทั่วโลกและทักษะการสื่อสารต่างๆ ที่จำเป็นในสถานที่ทำงาน ที่ SMEAG มีหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสอบ BULATS จะรวมอยู่ในชั้นเรียนด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบไปจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ

ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 8 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ + คาบ Sparta Class เช้า/เย็นรวม 3 คาบ

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *